Fundacija

Doniranje

Donacije

Za uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev Fundacija zbira vloge in donacije v obliki:

 • denarna sredstva v enkratnem znesku,
 • denarna sredstva v več zaporednih obrokih (mesečnih, letnih),
 • materialna sredstva (oprema, stavbe, itd.),
 • umetniška dela,
 • delnice,
 • premoženjske in stvarne pravice (večletne pravice do uporabe, upravljanja, avtorske pravice),
 • vse ostalo, kar ima za Fundacijo vrednost in se da oceniti.

Premoženje Fundacije se ne porablja. V skladu z namenom ustanovitve se razporejajo le donosi na zbrana sredstva.

Kako donirati?

Preden se odločite za donacijo, si oglejte vrste članstva.

 • PayPal

Nakazilo preko PayPal sistema. • Kartica Diners Club Fundacija UNG

Z pridobitvijo in uporabo Diners Club Fundacije UNG kartice.

 • Denarna nakazila (za fizične in pravne osebe)

Donacije vplačate na račun 05100-8010752054,
Račun je odprt pri banki Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana.

Naslov Fundacije:

Fundacija Univerze v Novi Gorici
Vipavska 13
5000 Nova Gorica

V skladu z 59. členom ZDDPO-2 za donacije lahko pravne osebe uveljavljate davčno olajšavo.

 • Namenite dela dohodnine (za fizične osebe)

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini -ZDoh-2 lahko vsaka fizična oseba, ki je davčni zavezanec del svoje letne dohodnine (do 0,5%) nameni za donacije. Prosim, da del dohodnine namenite za delovanje Fundacije Univerze v Novi Gorici in izpolnite zahtevo za namenitev dela dohodnine z spodnjimi podatki:

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
FUNDACIJA UNIVERZE V NOVI GORICI 4 1 8 4 0 4 2 9 0,5%

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti davčnemu uradu oziroma izpostavi svojega stalnega prebivališča.

Dodatne informacije

T: 05 6205 827
E: info.fung@ung.si