Fundacija

O fundaciji

Fundacija Univerze v Novi Gorici je edina univerzitetna fundacija v Sloveniji in deluje z namenom razvoja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti Univerze v Novi Gorici.V skladu s svojim namenom Fundacija skrbi za:

  • kadrovske, prostorske in druge materialne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj raziskovalne in izobraževalne dejavnosti,
  • oblikovanje in izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, pomembnih za spodbujanje družbenega, gospodarskega, tehnološkega, znanstvenega in kulturnega razvoja,
  • kvalitetno izobraževanje učiteljskega in mentorskega kadra,
  • izvajanje najsodobnejš¡ih metod in načinov študija,
  • sredstva za šolanje za dodiplomske in podiplomske študente,
  • opremo raziskovalnih skupin in raziskovalno infrastrukturo,
  • prenos doseženega znanja in izkušenj v prakso,
  • prenos tehnologij in razvoj inovativne dejavnosti,
  • izvajanje in razvoj založništva za študijske in znanstvene namene,
  • dvig poznavanja in ugleda Univerze v Novi Gorici v Sloveniji in v tujini.