Fundacija

Prejemniki

Fundacija na podlagi začrtane znanstveno izobraževalne politiko oblikuje različne sklade, preko katerih dodeljuje razpoložljiva sredstva v skladu z namenom svojega delovanja.

Trenutno so v fundaciji oblikovani naslednji skladi:

Sklad za nadarjene študente Edvard Rusjan
Sredstva iz tega sklada so namenjena za raziskovalno delo in pokrivanje stroškov šolanja nadarjenih študentov, ki se šolajo ali se bodo želeli šolati na Univerzi v Novi Gorici.

Sklad za razvoj novih študijskih programov
Sredstva iz tega sklada so namenjena podpori novih, perspektivnih študijskih programov, ki še nimajo zagotovljenega financiranja s strani države ter tistih programov, kjer to financiranje ne zadošča za kakovostno opravljanje študijskih dejavnosti.

Sklad za financiranje raziskovalnega dela
Sredstva iz tega sklada so namenjena nadaljnjemu uspešnemu razvoju raziskovalne dejavnosti na Univerzi v Novi Gorici.

Sklad za razvoj infrastrukture
V tem skladu se zbirajo vsa opredmetena in neopredmetena sredstva, ki so namenjena razvoju infrastrukture Univerze v Novi Gorici (nepremičnine, oprema, pravice do uporabe, pravice do upravljanja, itd.).

Sklad za raziskave raka “Zavrtanik”
Sklad je z donacijo ustanovil leta 2003 prof. dr. Danilo Zavrtanik. Sredstva iz tega sklada so namenjena razvoju raziskovalnega dela s področja onkologije, celične in molekularne biologije, genetike ter razvoja modernih terapevtskih metod v onkologiji.

Sklad za razvoj kognitivnih znanosti v Novi Gorici
Sredstva iz tega sklada so namenjena razvoju kognitologiji in kognitivnih znanosti v okviru Univerze v Novi Gorici.

Donatorji lahko ob vplačilu svoje donacije sami določijo, kateremu skladu bodo namenili svoja sredstva, ali pa to prepustijo Fundaciji, da sredstva razporedi sama v skladu s svojimi trenutnimi potrebami.

Zlati in srebrni donatorji imajo možnost oblikovanja svojih namenskih skladov, ki jih lahko tudi sami poimenujejo.