Karierni center

Informacije za bodoče študente

Zakaj izbrati študij na UNG?

Ob zaključevanju srednje šole se večina znajde na razpotju, kateri študij izbrati. Navajamo nekaj ključnih razlogov, zakaj za študij izbrati UNG?

Aktualne vsebine študijskih programov
Študijski programi so moderni, inovativni, interdisciplinarni in perspektivni.

Študij poteka v majhnih skupinah
Naši študenti niso le številke in jih profesorji poznajo po imenih. Razmerje med številom študentov in profesorjev je 5:1.

Visoka zaposljivost diplomantov
V enem letu po končani diplomi se kljub gospodarski krizi in zaostrenem stanju na trgu delovne sile zaposli kar 86 % študentov UNG.

Možnost sodelovanja pri raziskovanju
Študente spodbujamo k sodelovanju pri raziskovalnem delu in ustvarjanju novega znanja v skupinskih projektih v okviru študija in znotraj raziskovalnih institucij UNG.

Odlične mednarodne povezave
Pri nas imamo tako profesorje kot študente iz tujine, obenem pa študente spodbujamo k aktivnemu vključevanju v mednarodne izmenjave.

Pozitivne izkušnje študentov in diplomantov
Študenti UNG niso le odlično izobraženi in usposobljeni, ampak tudi zadovoljni. Praviloma se strinjajo, da je študij presegel njihova pričakovanja.


Izbira pravega študijskega progama na UNG

UNG nudi 7 različnih študijskih programov prve stopnje, ki jih na kratko predstavljamo v nadaljevanju.

Okolje I. stopnja

Program traja šest semestrov in ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo.
Okolje I. stopnja

Gospodarski inženiring I. stopnja

Biti gospodarski inženir pomeni biti na stičišču tehnologije in podjetništva. Pomeni slediti hitremu tehnološkemu razvoju in s svojimi ekonomskimi in organizacijskimi znanji prenašati novosti v prakso, tako da podjetje posluje še bolj uspešno.
Program obsega poleg temeljnih predmetov iz naravoslovja široko paleto predmetov iz inženirskih, ekonomskih in organizacijskih ved. Študij sestoji iz predavanj, vaj, praktičnega usposabljanja in diplomskega dela. Redni študij traja šest semestrov.
Gospodarski inženiring I. stopnja

Fizika I. stopnja

Študijski program Fizika I. stopnja predstavlja povezavo med osnovnimi fizikalnimi znanji in njihovo uporabo v tehniki in naravoslovju. Temu primerne so tudi vsebine predmetov, ki so obogatene s primeri s sodobnih področij fizike in tehnike.
Fizika I. stopnja

Slovenistika I. stopnja

Študijski program Slovenistika študentom omogoča poglobljeno spoznavanje slovenskega jezika in jezikoslovja, seznanjanje s kulturnimi, zgodovinskimi in družbenimi pojavi v slovenskem prostoru, spoznavanje različnih metodologij znanstvenega raziskovanja jezikoslovnih pojavov, literature in kulture, prenos študijskih vsebin v reševanje konkretnih problemov v praksi, pridobitev specifičnih znanj, potrebnih za zaposlitev v različnih sektorjih, razvijanje sposobnosti kritičnega razmišljanja in samostojnega dela.
Slovenistika I. stopnja

Kulturna zgodovina I. stopnja

Program študente seznanja s temeljnimi vsebinami kulturne zgodovine, zgodovine idej in ideologij ter intelektualnega razvoja. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni opravljati dela na področju raziskovalnih, kulturnih in upravnih dejavnosti.
Kulturna zgodovina I. stopnja

Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo je prvi program v Sloveniji, ki združuje znanja iz vinogradništva, vinarstva in trženja vina. Študij je praktično naravnan, teoretična znanja ves čas dopolnjujejo laboratorijske vaje, terenski pouk, ekskurzije ter praktično usposabljanje v drugem in tretjem letniku.
Vinogradništvo in vinarstvo

Digitalne umetnosti in prakse I. stopnja

Izrazito praktično naravnan študij na triletnem visokošolskem programu Digitalne umetnosti in prakse omogoča raziskovanje v štirih nosilnih modulih: animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah), videofilm (igrani, dokumentarni, eksperimentalni videofilm, umetniški video), fotografija (avtorska, funkcionalna/scenska, reportažna) in novi mediji (kreativna raba novih tehnologij).
Digitalne umetnosti in prakse I. stopnja


Kontaktiraj nas

Karierni center UNG

V Kariernem centru UNG smo vam na voljo za vse informacije v povezavi s študijem, izbiro pravega študijskega programa za vas ter nasveti za načrtovanje karierne poti.

Nives Štefančič
Karierni center Univerze v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica
Pisarna številka 22
T: 051 336 770
E: karierni.center@ung.si

Študentska pisarna UNG

Za informacije o vpisu se obrnite na Študentsko pisarno UNG:

T: 05 3315 234
F: 05 3315 376
E: studentska.pisarna@ung.si

Poveži se s študenti

Najboljše informacije o študiju boste pridobili s strani aktualnih in bivših študentov. Obrnite se na svoje kolege, ki študirajo na UNG, oziroma na Študentski svet UNG, z veseljem vam bodo svetovali in pomagali pri vaših odločitvah.