Karierni center

Praktično usposabljanje/poletno delo

S praktičnim usposabljanjem se študente usmeri v praktično delo, predvsem pa se s tem poskuša njihovo znanje uskladiti s potrebami gospodarstva. Namen praktičnega usposabljanja je, da študent v praksi preizkusi teoretična znanja, ki jih je pridobil tekom študija. Praktična usposabljanja so prav gotovo ena izmed prvih priložnosti za pridobitev delovnih izkušenj. Na UNG se obvezno praktično usposabljanje izvaja na Poslovno-tehniški fakulteti in na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo. Na ostalih fakultetah in šolah pa se prve praktične izkušnje pridobi predvsem z laboratorijskim in terenskim delom.

Prav tako je pomembno, da ciljno izbirate poletna in ostala študentska dela, da boste že v času študija pridobivali koristne in potrebne delovne izkušnje za poznejšo zaposlitev. Trudite se torej izbirati dela, ki ustrezajo vašemu bodočemu poklicu.