Elektronske baze podatkov

Domače elektronske baze podatkov

Dostop do polnih tekstov in/ali povzetkov:

Digitalna knjižnica Slovenije
Je spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin – revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in priročnikov. Dostop do zbirk je brezplačen.

Tuje elektronske baze podatkov

Dostop do polnih tekstov in/ali povzetkov:

ACS Publications
Omogoča dostop do visoko citiranih in recenziranih revij založbe American Chemical Society. Celotna besedila člankov so dostopna od l. 2000 dalje.

American Physical Society
Je zbirka elektronskih revij založbe American Physical Society (Physical Review A, B, C, D, E, ST AB, PROLA, Ph. R. Letters, Reviews of Modern Physics), na voljo so od prvih številk (1893) do najnovejših.

CDSCERN Document Server
Ponuja dostop do 650.000 bibliografskih zapisov in 320.000 polnih besedil dokumentov s področja fizike delcev in sorodnih področij.

Celerity
Omogoča iskanje in pregledovanje kazal velikega števila revij s področja fizike različnih založnikov in preprint servisov. Servis omogoča sprotno spremljanje željene tematike na enem samem mestu. Nudi povezave do povzetkov in polnega teksta člankov.

CORE
Največja zbirka odprto dostopnih revij na svetu.

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection
Vsebuje več kot 600 referenčnih del (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni itn.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, medicina, naravoslovje, pravo, psihologija, sociologija, tehnika, verstva, zgodovina itn.) številnih založnikov, med njimi tudi Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, SAGE, Wiley-Blackwel.

DOAJ – Directory of Open Access Journals
Indeksira in omogoča dostop do prosto dostopnih znanstvenih časopisov in polnih besedil člankov.

EIFL Direct
Omogoča dostop do: Academic Search Premier, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Regional Business News, Newspaper Source, Health Source: Nursing/Academic Edition, MEDLINE, ERIC, Health Source: Consumer Edition, Clinical Pharmacology, Communication & Mass Media Complete, American Humanities Index. Polna besedila člankov so dostopna od leta 1990 dalje.

Europeana
Je evropska digitalna knjižnica z zbirko digitaliziranega gradiva (slike, knjige, filmi) iz številnih evropskih muzejev, knjižnic, arhivov in multi medijskih zbirk.

Free Medical Journals
Ponuja dostop do 1380 revij s polnimi besedil člankov s področja medicine.

INIS – The International Nuclear Information System
Je vodilni informacijski sistem na področju miroljubne uporabe nuklearne znanosti in tehnologije od leta 1970 dalje. Od 1992 ta baza podatkov vključuje tudi ekonomske in okoljevarstvene aspekte vseh ne-nuklearnih virov energije. Na voljo več kot 2,5 milijona znanstvenih in tehniških bibliografskih referenc in več kot 600.000 polnih tekstov.

IOPscience
Nudi dostop do celotnih besedil iz znanstvenih in strokovnih revij neprofitne založbe Institute of Physics (IOP) Publishing. Baza pokriva tematiko s področij fizike, astronomije in astrofizike, matematike, meritev, materialov, elektronike, računalništva in z njimi povezanih področij v tehniki, medicini, biologiji, kemiji.

JSTOR (Journal Storage)
Je arhiv digitaliziranih starejših letnikov revij namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 1000 znanstvenih časopisov z različnih področij humanizma, družboslovja in naravoslovja.

MathSciNet
Namenjena je iskanju znanstvene literature s področja matematike. Vsebuje več kot 3 milijone enot in več kot 900.000 povezav do člankov. Bibliografski opisi s kritičnimi povzetki so dostopni od leta 1864 dalje. Bibliografski zapisi za članke iz 300 izbranih časopisov za zadnjih nekaj let vključujejo tudi navedeno literaturo, kar omogoča iskanje po citiranih referencah.

ProQuest Dissertation & Theses Global
Podatkovna baza je najobsežnejša zbirka doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu.

Science direct
Revije so dostopne od l. 1997 naprej. ScienceDirect® vsebuje več kot 25 % vseh polnih tekstov člankov in bibliografskih informacij s področij znanosti, tehnologije in medicine.

Springer Link –
Springer Nature
Obsega dostop do ca. 2.500 naslovov revij ter 30.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Nature. Dostopnih je tudi ca. 50 naslovov revij založbe Palgrave Macmillan, 36 revij Nature Research ter 39 naslovov revij, ki izhajajo pod okriljem Nature Publishing Group. Celotna besedila so dostopna za tekoče in pretekla 4 leta.

Taylor & Francis – Science & Technology Library
Zbirka vsebuje 527 časopisov s področja znanosti in tehnologije (biologija, okolje, kemija, strojništvo, računalništvo, matematika, statistika in fizika)

“Window of Shanghai” e-book service

Ostale baze podatkov

COBISS+
Služi za iskanje gradiva (knjig, časopisov, revij, časnikov, člankov iz slovenskih revij in časopisov, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev, videokaset…) po fondih slovenskih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, člankih, zemljevidih, notnih zapisih, cedejih, videokasetah itn. Zajema kataloge večine slovenskih knjižnic.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Služi za iskanje znanstvenih in strokovnih elektronskih časopisov – prosto dostopnih in plačljivih. Obsega bibliografske podatke o približno 10 000 naslovih, 2000 je prosto dostopnih. Podatki zajemajo naslov, ISSN, tematsko področje, spletni naslov, dostopnost, založnika itn.

IAEA – International Atomic Energy Agency
Je podatkovna zbirka povezav na spletne strani o različnih področjih nuklearne znanosti in tehnologije.

Journal Citation Reports Science Edition
Bibliometrični podatki o časopisih (faktor vpliva idr.). Na servisu COBISS/OPAC so dosegljivi samo podatki o naslovu, ISSN, faktorju vplivnosti in predmetni kategoriji časopisa.

ORP Index (Directory of Ongoing Research Projects in European Countries)
Zajema informacije o več kot 180.000 raziskovalnih projektih in več kot 400.000 organizacijah povezanih s temi projekti.

SCOPUS
Multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V.

SICRIS (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji)
Informacijski sistem predstavljene naslednje entitete: 568 raziskovalnih organizacij, 998 raziskovalnih skupin, 10867 raziskovalcev, 2982 raziskovalnih projektov, 597 raziskovalnih programov.

SPIRESHEP – High-Energy Physics
Na voljo je več kot 500.000 člankov s področja fizike visokih energij.

Web of Science
Omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index® in Arts & Humanities Citation Index®. Vključeni so podatki za obdobje od leta 1970 dalje, baze podatkov pa se dopolnjujejo tedensko.

Oddaljen dostop

Navodila