Elektronske knjige

Atlas of health and climate

Arhivi knjig v slovenščini

Beseda
Virtualna slovenska knjigarna služi za dostopanje do slovenskih literarnih besedil v formatu PDF. Predvsem gre za dela slovenskih literarnih klasikov.

EZISS
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva.

Zbirka slovenskih literarnih besedil
Služi za dostopanje do slovenskih literarnih besedil. Predvsem gre za dela slovenskih literarnih klasikov.

Brezplačne e-knjige

Arhivi knjig v tujih jezikih

The Online Books Page
Služi za iskanje in dostopanje do elektronskih knjig v angleškem jeziku. Obsega bibliografske podatke o približno 18 000 elektronskih knjigah dostopnih v različnih arhivih (Project Gutenberg idr.). Večina knjig ima starejšo letnico izdaje: predvsem gre za literarna in druga klasična dela. Omogoča iskanje po avtorju, naslovu in vsebini. Vsebuje tudi povezave na številne arhive elektronskih knjig, tudi v drugih jezikih.

Projekt Gutenberg
Projekt Gutenberg je prva in največja zbirka prosto dostopnih elektronskih knjig.

Projekt Gutenberg-DE
Služi za iskanje in dostopanje do elektronskih knjig v nemškem jeziku. Obsega dela približno 400 avtorjev, za katera so avtorske pravice že potekle. Predvsem gre za literarna in druga klasična dela. Omogoča iskanje po avtorju, žanru, naslovu in besedilu.

Biografije

Biography.com vsebuje kratko biografsko skico in datum rojstva ter smrti 25 000 osebnosti z vsega sveta. Polovica vključenih osebnosti je delovala v 20. stoletju.

Enciklopedije

Wikipedia
Prosta spletna enciklopedija, ki jo lahko ureja vsakdo!

Whatis?com
Enciklopedija za področje informatike.

Encyclopedia.com
Podatki, informacije, biografije in definicije iz več kot 100 virov.

Encyclopaedia of the Orient
Podrobno predstavlja področje severne Afrike in Bližnjega vzhoda: države, mesta, zgodovino, osebnosti, ljudstva, običaje itn. Članke dopolnjujejo zemljevidi, fotografije in zvočni posnetki.

Slovarji

Slovarji.si
Slovarski portal za iskanje pravega slovarja v zbirki slovenskih spletnih slovarjev.

Različni slovarji
Knjižnica z več kot 900 prosto dostopnimi slovarji in podobnimi pripomočki za več kot 40 jezikov.

SSKJ
Slovenski pravopis 2001.

Terminološki slovar informatike
Razlagalni in informativni slovar, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno opisuje, dodane so tudi angleške različice.

YourDictionary.com
Vključuje tudi povezave na prosto dostopne slovarje, tezavre, slovnice in jezikovne tečaje, sezname kratic, vire o pisavah itn.

Babel Fish Translation
Prevaja besedilo (ali tudi posamezne besede) ter spletne strani iz angleščine v kitajščino, francoščino, nemščino, italijanščino, japonščino, korejščino, portugalščino in Španščino ter obratno in iz ruščine v angleščino ter iz nemščine v francoščino in obratno. Besedilo lahko obsega največ 150 besed.

Prevajalnik Presis
Prevaja besedilo (ali tudi posamezne besede) iz angleščine v slovenščino in obratno. Spletna različica prevaja besedilo dolgo do 200 znakov.