O Univerzitetni knjižnici

Univerzitetna knjižnica Univerze v Novi Gorici je bila formalno ustanovljena aprila 1998. Namenjena je vsem študentom in sodelavcem Univerze v Novi Gorici, pa tudi drugim, ki jih zanima gradivo s področij, ki jih knjižnica pokriva. Zbiramo predvsem gradivo s področja ekologije, fizike, kemije, matematike, biologije, gospodarstva, slovenistike, humanistike, vinogradništva in umetnosti.

Knjižnična zbirka trenutno obsega okrog 20.000 monografskih publikacij (knjige, diplomske, magistrske, doktorske naloge, referenčno gradivo), 90 naslovov tiskanih serijskih publikacij, 500 enot neknjižnega gradiva (predvsem CD-romov) ter e-izdaje znanstvenih publikacij, dosegljivih preko servisov kot so ScienceDirect, Scopus, Springer Link, APS Journals, EIFL Direct-podatkovne zbirke EBSCOhost, ACS Publications, JSTOR. Poleg tega naši uporabniki lahko dostopajo do baz podatkov kot so Web of Science, MathSciNet itn.

Gradivo v knjižnici je skoraj v celoti postavljeno v prostem pristopu in razvrščeno po strokah. Poleg izposoje nudimo on-line poizvedbe iz javno dostopnih baz podatkov in prek medknjižnične izposoje zagotavljamo gradivo, ki ga naša knjižnica nima. Uporabnikom je na voljo tudi čitalnica z 28 čitalniškimi mesti ter računalniška soba s trenutno 8 računalniki in omogočenim brezžičnim dostopom do svetovnega spleta.

Pomembna naloga knjižnice je tudi vodenje bibliografij raziskovalcev in predavateljev, zaposlenih na Univerzi v Novi Gorici. Knjižnica je polnopravna članica v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS, katalog naše knjižnice (COBISS/OPAC) je dostopen prek spletne strani. Člani knjižnice imajo možnost pregledovanja izposojenega gradiva, podaljševanja izposoje in rezervacij gradiva preko interneta. V repozitoriju UNG (RUNG)
(RUNG) objavljamo dela, ki nastanejo na Univerzi v Novi Gorici in s tem dopolnjujemo nacionalno informacijsko spletno mesto za odprti dostop »openaccess.si«.

Pravilnik knjižnice

Osnovni cilji knjižnice

 • Zagotoviti uporabnikom v čimkrajšem času čimveč informacij, ki jih potrebujejo.
 • Skrbeti, da je gradivo obdelano in postavljeno tako, da ga uporabniki lahko hitro najdejo.
 • Načrtovati in izvajati izobraževanje uporabnikov.
 • Skrbeti, da bo knjižnica prostor, kjer se bodo uporabniki in zaposleni dobro počutili.
 • Graditi in vzdrževati dobre in ustvarjalne odnose z zaposlenimi na Univerzi.
 • Skrbeti za dobro poslovanje knjižnice, za njeno zunanjo podobo in promocijo.
 • Slediti novostim na področju izobraževanja, knjižničnih in informacijskih znanosti.

Knjižnični red

 • Vsak študent dobi ob začetku študijskega leta študentsko izkaznico, ki jo uporablja tudi za knjižnico.
 • Izposojevalni rok za monografije je tri tedne, z možnostjo enkratnega podaljšanja, če po knjigi ni velikega povpraševanja.
 • Izposojevalni rok za učbenike oz. obvezno študijsko literaturo je dva tedna.
 • Če želite izposojavalni rok podaljšati, to lahko storite osebno, preko telefona ali interneta pred iztekom izposojevalnega roka.
 • Pri prekoračitvi izposojevalnih rokov morate poravnati zamudnino oz. stroške opomina po veljavnem ceniku.
 • Ob koncu šolskega leta morate vrniti vse izposojeno gradivo, sicer se ne boste mogli vpisati v naslednji letnik.
 • Morebitno izgubljeno gradivo morate nadomestiti oz. poravnati stroške nabave ekvivalentnega.

Uradne ure

Ponedeljek, torek, sreda, četrtek
8.00-19.00
Petek
8.00-16.00

Kontakt

Vanesa Valentinčič Murovec
Vipavska 13, Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
T: (05) 3315 220
F: (05) 6205 200
E: library@ung.si