Projekt "Okno Šanghaja"

Univerza v Novi Gorici se je v letu 2012 vključila v projekt »Okno Šanghaja«, ki ga že od leta 2002 izvaja Shanghai’s People Association for Friendship with Foreign Countries (SPAFFC) in preko katerega izbranim knjižnicam po celem svetu donirajo knjige, ki bralcem odpirajo okno v svet kitajske kulture, družbe, umetnosti, medicine, ekonomije, geografske raznolikosti, zgodovinske ter etnografske pestrosti, kaligrafije in jezika.

V okviru projekta »Okno Šanghaja«, ki traja tri leta, je Univerza v Novi Gorici pridobila začetno donacijo 500 izvodov knjig. Do leta 2015 bo univerza kot dodatek zbirki pridobila nadaljnjih 100 knjig. Zbirka je na voljo za ogled in izposojo vsem članom Univerzitetne knjižnice Univerze v Novi Gorici.

V okviru projekta »Okno Šanghaja« je v juniju 2012 potekala fotografska razstava »Portret Šanghaja«, katere namen je bil odkrivati vsakdanje življenje prebivalcev Šanghaja.

Na otvoritvi so bili poleg rektorja Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danila Zavrtanika in gospoda Mateja Arčona, župana Mestne občine Nova Gorica, prisotni predstavniki Šanghajske knjižnice, Shanghai’s People Association for Friendship with Foreign Countries in predstavniki Slovensko-kitajskega društva.

Okno Šanghaja

Otvoritev projekta Okno Šanghaja
Otvoritev projekta Okno Šanghaja
Otvoritev projekta Okno Šanghaja