Mednarodna pisarna je namenjena vodenju in organiziranju mednarodne dejavnosti in mednarodnih projektov na Univerzi v Novi Gorici. Namenjena je študentom, profesorjem, raziskovalcem in ostalim zaposlenim.

Mednarodne izmenjave, izobraževalni projekti

Erasmus+

Erasmus+ je nov program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade.
Več
ERASMUS+ na Facebooku

CEEPUS

Srednjeevropski program spodbuja mobilnost študentov in profesorjev znotraj akademskih mrež. Za študente in profesorje iz fakultet oz. šol, ki niso vključene v nobeno mrežo, so mobilnosti možne tudi izven mrež.
Spletna stran programa

Bilateralne in ostale štipendije

Študentje imajo možnost izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov ali preko razpisov tujih institucij.
Štipendije za slovenske študente
Štipendije za tuje študente

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je evropski program sodelovanja in izmenjave študentov, profesorjev in ostalega osebja na področju visokega šolstva med evropskimi državami in državami ostalega sveta.
Več

Marie Skłodowska-Curie

Program Marie Skłodowska-Curie podpira znanstvenike na različnih stopnjah poklicne poti, od doktorandov do izkušenih raziskovalcev, in spodbuja nadnacionalno, medsektorsko in interdisciplinarno mobilnost. Bistvo programa je omogočiti raziskovalcem, da pridobijo nova znanja in širše kompetence, ter jim pri tem ponuditi zanimive delovne pogoje.
Več

EGP NFM

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije.
Spletna stran programa

Viri

Mednarodna pisarna

V Mednarodni pisarni lahko dobite informacije o mednarodni dejavnosti UNG. Pisarna nudi pomoč pri pripravi dokumentacije pri prijavah na razpise, pri izvedbi projektov, pripravah poročil ter raznih drugih obveznostih. V Mednarodni pisarni boste dobili tudi informacije o raznih možnostih izmenjave.

Za več informacij se obrnite na:

Sabina Zelinšček, Vodja Mednarodne pisarne
T: +386 5 3315 257
E: sabina.zelinscek@ung.si