Mednarodna pisarna je namenjena vodenju in organiziranju mednarodne dejavnosti in mednarodnih izobraževalnih projektov na Univerzi v Novi Gorici. Namenjena je študentom, profesorjem, raziskovalcem in ostalim zaposlenim.

Mednarodne izmenjave, izobraževalni projekti

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade.
Več
ERASMUS+ na Facebooku

CEEPUS

Srednjeevropski program spodbuja mobilnost študentov in profesorjev znotraj akademskih mrež. Za študente in profesorje iz fakultet oz. šol, ki niso vključene v nobeno mrežo, so mobilnosti možne tudi izven mrež.
Spletna stran programa CEEPUS

Bilateralne in ostale štipendije

Slovenski študentje imajo možnost izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov ali preko razpisov tujih institucij.
Štipendije za slovenske študente

EGP NFM

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja. Cilj programa je spodbujati sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije.
Spletna stran programa

Marie Skłodowska-Curie

Program Marie Skłodowska-Curie podpira znanstvenike na različnih stopnjah poklicne poti, od doktorandov do izkušenih raziskovalcev, in spodbuja nadnacionalno, medsektorsko in interdisciplinarno mobilnost. Bistvo programa je omogočiti raziskovalcem, da pridobijo nova znanja in širše kompetence, ter jim pri tem ponuditi zanimive delovne pogoje.
Več

EURAXESS

EURAXESS je vseevropska pobuda, namenjena podpori mobilnih raziskovalcev. Portal EURAXESS nudi dostop do številnih informacij in podpornih storitev vsem raziskovalcem, ki želijo opravljati svojo raziskovalno kariero v drugi evropski državi ali želijo z Evropo ostati povezani v času svoje raziskovalne kariere, ki ga prebijejo v državah izven Evrope.
EURAXESS Slovenija
EURAXESS – Researchers in motion

Viri

Mednarodna pisarna

V Mednarodni pisarni lahko dobite informacije o mednarodni dejavnosti UNG. Pisarna nudi pomoč pri pripravi dokumentacije pri prijavah na izobraževalne razpise, pri izvedbi projektov, pripravah poročil ter raznih drugih obveznostih. V Mednarodni pisarni boste dobili tudi informacije o raznih možnostih izmenjave.

Za več informacij se obrnite na:

Sabina Zelinšček,
Vodja Mednarodne pisarne
T: +386 5 3315 257
E: sabina.zelinscek@ung.si

Koristne povezave

Europass
Eurodesk
Eurydice
European Higher Education Area (EHEA) and Bologna Process
ECTS uporabniški priročnik
European Blue Card
Enterprise Europe Network

Projekti

 • Erasmus+ 2017, Visokošolsko izobraževanje med programskimi in partnerskimi državami (2017-2019)
 • Erasmus+ 2017, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2017-2018)
 • Gostovanja tujih strokovnjakov (2016-2018)
 • Projekt internacionalizacije slovenskega visokega šolstva (2016-2017)
 • Erasmus+ 2016, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2016-2017)
 • Ad-futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2016 (2016-2017)
 • Erasmus+ 2016, Visokošolsko izobraževanje med programskimi in partnerskimi državami (2016-2018)
 • Projekt mobilnosti v visokem šolstvu – program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM (2015-2016)
 • Erasmus+ 2015, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2015-2016)
 • Ad-futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2015 (2015-2016)
 • Erasmus+ 2014, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2014-2015)
 • Ad-futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2014 (2014-2015)
 • INFINITY, INternational Fellowship IN transdisciplinarITY, Erasmus Mundus Programme (2013-2017)
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2013 – 2014)
 • Štipendije za individualno mobilnost študentov v tujini v študijske letu 2013/2014 v okviru programa Erasmus, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (2013 – 2014)
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2012 – 2013)
 • Štipendije za individualno mobilnost študentov v tujini v študijske letu 2013/2014 v okviru programa Erasmus, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (2012 – 2013)
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2011 – 2012)
 • Štipendije za mobilnost študentov v tujini v študijske letu 2011/2012 v okviru programa Erasmus, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (2011 – 2012)
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2010 – 2011)
 • Individualna mobilnost študentov za študij in usposabljanje v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma (2010)
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2009 – 2010)
 • Individualna mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma (2009 – 2010)
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2008 – 2009)
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2007 – 2008)
 • Mobilnost študentov in učnega osebja ter organizacija mobilnosti po programu Socrates (2006 – 2007)
 • Mobilnost študentov in učnega osebja ter organizacija mobilnosti po programu Socrates (2005 – 2006)
 • Mobilnost študentov in učnega osebja ter organizacija mobilnosti po programu Socrates (2004 – 2005)
 • Mobilnost študentov in učnega osebja ter organizacija mobilnosti po programu Socrates (2003 – 2004)