Mednarodna in projektna pisarna

Mobilnost

V sklopu mobilnosti pisarna organizira in vodi mednarodne dejavnosti ter koordinira izobraževalne projekte na Univerzi v Novi Gorici. Namenjena je študentom, profesorjem, raziskovalcem in ostalim zaposlenim.
Več

Projekti

Pisarna v okviru projektov zagotavlja administrativno podporo prijavam na razpise in izvajanju mednarodnih projektov. Pisarna zagotavlja podporo raziskovalcem in drugim zaposlenim pri pripravi prijav na razpise predvsem iz finančnega, administrativnega in pravno-formalnega vidika. Pri projektih v izvajanju, pisarna zagotavlja pripravo finančnih poročil ter nudi podporo in svetovanje pri izvajanju projektov.
Več

Kontakt

Aljaž Rener
Vodja Mednarodne in projektne pisarne
T: +386 5 6205 829
E: aljaz.rener@ung.si

Jana Beguš
Koordinator mobilnosti
T: +386 5 6205 814
E: jana.begus@ung.si