Mednarodna in projektna pisarna

V sklopu mobilnosti pisarna organizira in vodi mednarodne dejavnosti ter koordinira izobraževalne projekte na Univerzi v Novi Gorici. Namenjena je študentom, profesorjem, raziskovalcem in ostalim zaposlenim.

Mednarodne izmenjave, izobraževalni projekti

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade.
Več
ERASMUS+ na Facebooku

CEEPUS

Srednjeevropski program spodbuja mobilnost študentov in profesorjev znotraj akademskih mrež. Za študente in profesorje iz fakultet oz. šol, ki niso vključene v nobeno mrežo, so mobilnosti možne tudi izven mrež.
Spletna stran programa CEEPUS

Bilateralne in ostale štipendije

Slovenski študentje imajo možnost izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov ali preko razpisov tujih institucij.
Štipendije za slovenske študente

EGP NFM

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja. Cilj programa je spodbujati sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije.
Spletna stran programa

Marie Skłodowska-Curie

Program Marie Skłodowska-Curie podpira znanstvenike na različnih stopnjah poklicne poti, od doktorandov do izkušenih raziskovalcev, in spodbuja nadnacionalno, medsektorsko in interdisciplinarno mobilnost. Bistvo programa je omogočiti raziskovalcem, da pridobijo nova znanja in širše kompetence, ter jim pri tem ponuditi zanimive delovne pogoje.
Več

EURAXESS

EURAXESS je platforma je platforma za raziskovalce, gospodarstvenike, univerze in podjetja za medsebojno interakcijo. Z informacijami, EURAXESS pokriva vprašanja mobilnosti raziskovalcev in gospodarstvenikov in omogoča univerzam in podjetjem, da najdejo pravi talent, ter povezuje ljudi, projekte in financiranje.

EURAXESS Slovenija
EURAXESS – Researchers in motion

Viri

Mednarodna in projektna pisarna

Pisarna razpolaga z informacijami o mednarodni dejavnosti UNG in nudi pomoč pri pripravi dokumentacije pri prijavah na razpise, pri izvedbi projektov, pripravah poročil ter raznih drugih obveznostih. V sklopu mobilnosti pisarna nudi informacije o različnih možnostih mednarodne izmenjave.

Kontakt:

Aljaž Rener
Vodja Mednarodne in projektne pisarne
T: +386 5 6205 829
E: aljaz.rener@ung.si

Jana Beguš
Koordinator mobilnosti
T: +386 5 6205 814
E: jana.begus@ung.si

Uradne ure:
PO – PE, 9:00 – 11:00 ali po predhodnem naročilu

Koristne povezave

Europass
Eurodesk
Eurydice
European Higher Education Area (EHEA) and Bologna Process
ECTS uporabniški priročnik
European Blue Card
Enterprise Europe Network

Projekti

 • MIZŠ, Tuji strokovnjaki in prožne oblike učenja za boljše znanje, spretnosti in kompetence ter boljšo zaposljivost študentov Univerze v Novi Gorici (2019-2022), prof. dr. Mladen Franko
 • Erasmus+ 2019, Visokošolsko izobraževanje med programskimi in partnerskimi državami (2019-2022), MP
 • Erasmus+ 2019, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2019-2020), MP
 • Multi-messenger Astrophysics in Central Europe – Astro.CE, CEEPUS (2019-2020), FN
 • Advanced Trends in Education and Research of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Macromolecules, CEEPUS (2019-2020), FZO
 • Food Safety for Healthy Living (Umbrella), CEEPUS (2019-2020), VŠVV
 • Erasmus+ 2018, Visokošolsko izobraževanje med programskimi in partnerskimi državami (2018-2020), MP
 • EMINDS – Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education (2018, 2019, 2020), AU
 • Erasmus+ 2018, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2018-2019), MP
 • Ad-futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2018 (2018-2019), MP
 • Multi-messenger Astrophysics in Central Europe – Astro.CE (Umbrella), CEEPUS (2018-2019), FN
 • Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production, CEEPUS (2018-2019, 2019-2020), AU
 • Advanced Trends in Education and Research of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Macromolecules (Umbrella), CEEPUS (2018-2019), FZO
 • CDICAE – Collaboration to Design an Innovative Curriculum for Animation Education (2017, 2018, 2019), AU
 • Erasmus+ 2017, Visokošolsko izobraževanje med programskimi in partnerskimi državami (2017-2019), MP
 • Erasmus+ 2017, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2017-2018), MP
 • Ad-futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2017 (2017-2018), MP
 • Food Safety for Healthy Living, CEEPUS (2017-2018, 2018-2019), VŠVV
 • MIZŠ, Gostovanja tujih strokovnjakov (2016-2018), prof. dr. Mladen Franko
 • Erasmus+ 2016, Visokošolsko izobraževanje med programskimi in partnerskimi državami (2016-2018), MP
 • PAIC – Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti / Participatory Art for Invisible Communities (2016-2018), AU
 • MedIm – Mediterranean Imaginaries: Literature, Arts, and Culture, (2016-2018), Erasmus+, KA2: Strategic Partnerships, FH
 • Projekt internacionalizacije slovenskega visokega šolstva (2016-2017), prof. dr. Mladen Franko
 • Erasmus+ 2016, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2016-2017), MP
 • Ad-futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2016 (2016-2017), MP
 • Food Safety for Healthy Living (Umbrella), CEEPUS (2016-2017), VŠVV
 • Projekt mobilnosti v visokem šolstvu – program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM (2015-2016), MP-VŠVV-FH
 • Erasmus+ 2015, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2015-2016), MP
 • Ad-futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2015 (2015-2016), MP
 • ADRIART.CE, CEEPUS (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), AU
 • Patterns Lectures | D.I.W.O. art systems (2014-2016), AU
 • Erasmus+ 2014, Visokošolsko izobraževanje med državami programa (2014-2015), MP
 • Ad-futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2014 (2014-2015), MP
 • Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods, CEEPUS (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2018-2019), FZO
 • Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design, CEEPUS (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2018-2019), FZO
 • ADRIART.CE (Umbrella), CEEPUS (2014-2015), AU
 • Training and research in environmental chemistry and toxicology, CEEPUS (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), FPŠ
 • BoB – Balancing on the Border / Iskanje ravnovesja na meji (2014-2015), AU
 • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu, Kontaktni seminar, Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM (2014), MP
 • INFINITY, INternational Fellowship IN transdisciplinarITY, Erasmus Mundus Programme (2013-2017), prof. dr. Mladen Franko
 • I D E A T E HighTech – Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies (2013-2016), AU
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2013-2014), MP
 • Štipendije za individualno mobilnost študentov v tujini v študijske letu 2013/2014 v okviru programa Erasmus, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (2013-2014), MP
 • Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015, MIZKŠ (2012-2015), prof. dr. Iztok Arčon
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2012-2013), MP
 • Štipendije za individualno mobilnost študentov v tujini v študijske letu 2012/2013 v okviru programa Erasmus, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (2012-2013), MP
 • PIDEM – Presečišča digitalnih medijev v javnem prostoru (2012-2013), VŠU
 • Pilotna vzpostavitev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa do zaključnih del študija in objav raziskovalcev (2012-2013), Knjižnica
 • Erasmus Intensive Programme (2012), VŠU
 • ADRIART – Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching (2011-2014), VŠU
 • Slovenska skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013, MIZŠ-CMEPIUS (2011-2013), prof. dr. Iztok Arčon
 • HiLoVv – Hidden Live®s of Venice on Video (2011, 2012, 2013), VŠU
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2011-2012), MP
 • EILC, Erasmus intenzivni jezikovni tečaj 2011 (2011-2012), FH
 • Štipendije za mobilnost študentov v tujini v študijske letu 2011/2012 v okviru programa Erasmus, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (2011-2012), MP
 • MCHEM – Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes, TEMPUS (2010-2013), LRO
 • Razvoj in izvajanje dejavnosti Kariernega centra Univerze v Novi Gorici, MVZT (2010-2013), PTF
 • EURAXESS T.O.P. Portal (2010-2011), MP
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2010-2011), MP
 • EILC, Erasmus intenzivni jezikovni tečaj 2010 (2010-2011), FH
 • Sofinanciranja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letih 2010 in 2011, Ad-futura (2010-2011), LRO
 • Individualna mobilnost študentov za študij in usposabljanje v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma (2010), MP
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2009-2010), MP
 • EILC, Erasmus intenzivni jezikovni tečaj 2009 (2009-2010), FH
 • Erasmus Intensive Programme (2009-2010), VŠU
 • Bioanalytical Methods for Life Sciences 2009-2010, International Summer Course, Erasmus IP, (2009-2010), FPŠ
 • CEEPUS, Science without borders – Bridge between Central Europe and Balkan (2009-2010, 2010-2011), FZO
 • IJEPEG-UMKI / ePlatforma — Interna in javna e-platforma ter e-gradiva za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij (2009-2010), VŠU
 • Individualna mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma (2009-2010), MP
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2008-2009), MP
 • Erasmus mobilnost po programu Vseživljensko učenje (2007-2008)
 • Mobilnost študentov in učnega osebja ter organizacija mobilnosti po programu Socrates (2006-2007)
 • Mobilnost študentov in učnega osebja ter organizacija mobilnosti po programu Socrates (2005-2006)
 • Mobilnost študentov in učnega osebja ter organizacija mobilnosti po programu Socrates (2004-2005)
 • Mobilnost študentov in učnega osebja ter organizacija mobilnosti po programu Socrates (2003-2004)