Predstavitev knjig Go girls! When slovenian women left home in Evine hčere

06. maj 2010

V torek, 11. maja 2010, bo ob 20. uri na gradu Kromberk (Grajska 1, Kromberk, Nova Gorica), potekala predstavitev knjig “Go girls! When slovenian women left home” in “Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902”.

V znanstveni monografiji “Evine hčere”, ki je izšla septembra 2009 pri Založbi Univerze v Novi Gorici, avtorica doc. dr. Katja Mihurko Poniž na komparativen način pokaže, kakšne so bile posebnosti slovenskih razprav o ženskosti glede na tone, ki so prevladovali v drugih deželah habsburške monarhije. S kritičnim branjem prispevkov v časopisih in revijah analizira značilnosti in posebnosti razprav o vlogi Slovenk v narodnem gibanju, o materinstvu, zakonu, vzgoji deklet, ženskem izobraževanju, o prostituciji, ženski seksualnosti in o podobah bralk. Ob tem ugotavlja, da so zapisi o ženskah dejansko pripovedi o konstruiranju ženskosti, ki se je na Slovenskem vzpostavila kot problem šele, ko so o njej začeli razpravljati.

V knjigi “Go girls! When slovenian women left home”, ki sta jo uredila prof. dr. Marina Lukšič Hacin in dr. Jernej Mlekuž, je objavljena sinteza večletnega zanimanja za izseljevanje žensk v slovenskem etničnem prostoru. Knjiga predstavlja prvo obsežnejšo, sintetično in večdisciplinarno publikacijo na Slovenskem o pomenu in vlogi žensk v migracijskih procesih. Vsebinsko je knjiga razdeljena na štiri poglavja in sicer: Zgodovina in zamolčanost, Zamolčanost in patriarhat, Patriarhat in predstavljanje in Predstavljanje in samopredstavljanje.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si