Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja KULTURNA ZGODOVINA (m/ž)

09. november 2011

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:
ZNANSTVENI SODELAVEC s področja KULTURNA ZGODOVINA (m/ž)

Rok prijave: 20.11.2011

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja

 • da imajo naziv docent, izredni ali redni profesor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za
  habilitacijo v ustrezen akademski naziv

 • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko

 • da bodo na Univerzo v Novi Gorici vpeljali raziskave na novih raziskovalnih področjih,
  ali da se njihovo raziskovalno delo vključuje v dejavnost obstoječih raziskovalnih skupin
 • Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v elektronski obliki.

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 20.11.2011 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

  Prijave in kontakti:
  Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 33 15 261, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si