Prosto delovno mesto: VODJA CENTRA ZA RAZISKAVE ATMOSFERE (m/ž)

31. januar 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto:
VODJA CENTRA ZA RAZISKAVE ATMOSFERE

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti vodjo Centra za raziskave atmosfere.

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

• doktorat znanosti iz ustreznega področja
• izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
• sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
• najmanj pet let delovnih izkušenj