Predavanje v okviru cikla Znanstveni večeri

13. december 2011

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Jure Leskovec (Assistant Professor, Computer Science Department, Stanford University), z naslovom “Medmrežje kot laboratorij za študij človeštva”. Predavanje bo v torek, 20. decembra 2011 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral dr. Bojan Cestnik,
izredni profesor za področje računalništva na Univerzi v Novi Gorici.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

S povečevanjem obsega družabnih stikov na medmrežju lahko zbiramo ogromne količine podatkov o pojavih, ki so bili nekoč praktično nevidni: o kolektivnem obnašanju in družbenih interakcijah stotin milijonov ljudi. Analiza teh podatkov ponuja ogromen potencial tako pri iskanju odgovorov na znanstvena vprašanja kot tudi pri zasnovi bodočih družabnih računalniških aplikacij: kaj so porajajoče se ideje in trendi, kako se rojeva informacija, kako se širi in se spreminja, ko kot epidemija prehaja iz vozlišča v vozlišče, kako se bo skupnost oziroma družbeno omrežje razvijalo v prihodnosti?
Ogledali si bomo, kako lahko računsko perspektivo uporabimo pri odgovorih na vprašanja okrog strukture računalniških omrežij in dinamike informacijskih tokov skozi takšna omrežja, vključno z analizo ogromne količine podatkov, kot tudi matematične modele, s katerimi želimo opisati te pojave.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si