Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja VODARSTVO ali GEOLOGIJA

10. februar 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto ZNANSTVENI SODELAVEC s področij Vodarstvo ali Geologija

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti znanstvenega sodelavca s področij Vodarstvo ali Geologija.

Izbrani kandidat/ka bo neposredno vključen v mednarodni projekt ASTIS. Cilj projekta je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko-slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.
Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno z ustrezno izvolitvijo prevzel predavanja s področja Geologija ali sorodnih ved s študijskim letom 2012/13.
Predviden nastop dela v marcu 2012, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.