JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE PRI IZBRANIH MENTORJIH

13. februar 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2012

Rok za prijavo do vključno 4. 3. 2012.

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2012 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih:

 • 1.02 FIZIKA – dve mesti (mentorja: prof. dr. Gvido Bratina, prof. dr. Iztok Arčon)

 • 1.06.06 EKSPERIMENTALNA FIZIKA OSNOVNIH DELCEV- eno mesto
  (mentor: doc. dr. Darko Veberič)

 • 1.04 KEMIJA – eno mesto (mentor: prof. dr. Mladen Franko)

 • 2.04 MATERIALI -eno mesto (mentor: prof. dr. Matjaž Valant)

 • 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO – eno mesto (mentor: prof. dr. Božidar Šarler)

 • 6.07 LITERARNE VEDE – eno mesto (mentorica: doc. dr. Katja Mihurko Poniž)

 • Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge stopnje iz ožjega ali širšega področja prijave;

 • da izpolnjujejo pogoje za MR v skladu s 103. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2011) objavljen 16. 9. 2011, velja od 17. 9. 2011.
  http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp