Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja RAZVOJA IN KARAKTERIZACIJE SVETLOBNEGA VIRA

29. februar 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC s področja razvoja in karakterizacjie svetlobnega vira, ki temelji na generaciji visokih harmonskih nihanj v plinu (angl. “high harmonic generation)

Rok za prijavo do vključno 19. 3. 2012

Kandidat/kandidatka bo neposredno vključen v projekt CITIUS, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 (za več informacij, glej: http://www.ita-slo.eu). Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Univerza v Novi Gorici trenutno razvija nov inovativen vir svetlobe, imenovan CITIUS, osnovan na generaciji svetlobe z zbiranjem laserske svetlobe iz laserja visoke moči na curek plinskih molekul. Vir svetlobe bo prvotno pokrival energijsko območje med 20 in 40 eV. Harmonični svetlobni bliski bodo trajali nekaj deset femtosekund, imeli pa bodo energijo reda velikosti mikrojoula in variabilni korak ponovitve (od 1 do 10 kHz).
Trenutno se vir nahaja na Sinhrotronu v Trstu, kjer bo ostal do konca svojega razvoja. Potem bo prenesen v nov laboratorij, ki bo ustanovljen na Univerzi v Novi Gorici.

Področje dela in raziskovanja:

 • Razvoj in karakterizacjia vira na Sinhrotronu v Trstu.

 • Postavitev vira na Univerzi v Novi Gorici.

 • Planiranje, organizacija in vodenje eksperimentov, ki bodo vključevali karakterizacijo svetlobe, ginerirane od vira.

 • Ustanavljanje močnih sodelovanj z lokalnimi, državnimi in mednarodnimi znanstvenimi skupinami.

 • Priprava in predložitev raziskovalnih projektov za obogatitev in podkrepitev omenjenih raziskovalnih aktivnosti.
 • Za več informacij o izvajanju aktivnosti na projektu CITIUS glej: Giovanni De Ninno (giovanni.deninno@elettra.trieste.it)

  Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike nelinearne optike in imajo nekaj izkušenj s svetlobnimi viri, ki temeljijo na generaciji visokih harmonskih nihanj v plinu,

 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,

 • dobro znanstveno in strokovno bibliografijo,

 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • dve priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).