Prosto delovno mesto - DEKAN/DEKANJA (m/ž)

08. september 2011

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: DEKAN/DEKANJA (m/ž) Fakultete za humanistiko

Rok prijave: 20.9.2011

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv

 • izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov

 • imajo sposobnost vodenja

 • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj
 • Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

  Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 20.9.2011 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

  Prijave in kontakti:
  Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 33 15 261, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si