Prosto delovno mesto - ZNANSTVENI SODELAVEC s področij LITERARNE VEDE in KULTURNA ZGODOVINA(m/ž)

28. september 2011

Univerza v Novi Gorici razpisuje dve prosti delovni mesti: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja LITERARNE VEDE in ZNANSTVENI SODELAVEC s področja KULTURNA ZGODOVINA (m/ž)

Rok prijave: 14.10.2011

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja

 • da imajo naziv docent, izredni ali redni profesor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv

 • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko

 • da bodo na Univerzo v Novi Gorici vpeljali raziskave na novih raziskovalnih področjih, ali da se njihovo raziskovalno delo vključuje v dejavnost obstoječih raziskovalnih skupin
 • Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 14.10.2011 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

  Prijave in kontakti:
  Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 33 15 261, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si