Prosto delovno mesto - ZNANSTVENI SODELAVEC s področja BIOMEDICINA (m/ž)

28. september 2011

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja BIOMEDICINA (m/ž)

Rok prijave: 14.10.2011

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja

 • da imajo naziv docent, izredni ali redni profesor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv

 • naloge izbranega kandidata vključujejo vodenje skupine molekularnih biologov, izdelavo vsebine raziskovalnega programa za nov center za raziskave staranja, skrb za zunanje financiranje centra in izdelava vsebin novega študijskega programa s področja biomedicine

 • izbrani kandidat bo odgovoren za zagon in vodenje dinamične eksperimentalne raziskovalne skupine, ki se bo ukvarjala z raziskavami procesov staranja

 • prijave izkušenih znanstvenikov s področja molekularne in celične biologije, nevroznanosti, biotehnologije in genetike so posebej dobrodošle
 • Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 14.10.2011 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

  Prijave in kontakti:
  Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 33 15 261, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si