Prosto delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM s področja MATERIALI - KOLOIDNA KEMIJA

26. april 2012

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti ASISTENTA Z DOKTORATOM s področja MATERIALIKOLOIDNA KEMIJA v Laboratoriju za raziskave materialov

Rok za prijavo: do vključno 25. 5. 2012

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti iz ustreznega področja,

  • da je doktorat znanosti pridobljen v zadnjih treh letih od roka za prijavo na ta razpis,

  • da imajo naziv asistent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv,

  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do deset ur tedensko
  • Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno z ustrezno izvolitvijo prevzel pedagoške obveznosti s področja Materialov s študijskim letom 2012/13.

    Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.