Prosto delovno mesto: DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN

23. marec 2012

Fundacija Edvard Rusjan objavlja delovno mesto

Direktor Fundacije Edvard Rusjan

Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktor fundacije morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da imajo izkušnje s področja pridobivanja donacij


 • da imajo sposobnost komuniciranja in vzpostavljanja poslovnih stikov


 • da imajo potrebno afiniteto do znanstvenega, umetniškega in pedagoškega dela, ki se izvaja na Univerzi


 • da imajo visokošolsko izobrazbo

 • Izbrani kandidat/kandidatka bo zadolžen za nabiranje donacij ter poslovanje in zastopanje fundacije.
  Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.
  Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti strategijo pridobivanja donacij, življenjepis, dokazila o izobrazbi ter opis dosedanjega dela in izkušenj v elektronski obliki.

  Rok za prijavo do vključno 15. 4. 2012