Agencija za raziskave iz Hongkonga je začela podpirati raziskave na Univerzi v Novi Gorici

06. julij 2012

Na Univerzi v Novi Gorici poteka intenzivna znanstveno raziskovalna dejavnost, vpeta v evropski in širše prostore. V zadnjem času na Univerzi uspešno vzpostavljamo sodelovanje tudi s hitro rastočo kitajsko industrijo in njihovimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami ter agencijami.

Zaradi hitrega razvoja informacijskih tehnologij je numerično simuliranje materialov in procesov postalo pomembno orodje pri izboljšavah obstoječih in pri razvoju novih tehnologij. Tako numerične simulacije vse bolj nadomeščajo drage industrijske poskuse. Ta pristop je še prav posebej pomemben pri metalurških procesih, saj na primer tokovne strukture v kapljeviti zlitini ali razvoj mikrostukture zelo težko eksperimentalno opazujemo v laboratoriju, še bistveno težje pa v industrijskem okolju. Zato so numerične simulacije postale poglavitno orodje za izboljšan vpogled v strukturo materialov in dinamiko procesov. Na ta način ponujajo veliko možnosti za optimizacijo kvalitete izdelkov, produktivnosti in varnosti proizvodnih postopkov ter vpliva na okolje. Opisane raziskave potekajo na Univerzi v Novi Gorici v okviru Laboratorija ze večfazne procese, ki se je od ustanovitve leta 2001 izoblikoval v mednarodno prepoznavno raziskovalno skupino, tako s stališča temeljnih kot tudi industrijskih raziskav. Sodelavci laboratorija so prejemniki številnih domačih in tujih priznanj.

Junija 2012 je Agencija za raziskave iz Hongkonga (ang. Research Grants Council of Hong Kong) začela financirati štiriletni raziskovalni projekt, ki se bo izvajal na City University of Hong Kong in na Univerzi v Novi Gorici. Cilj projekta je razvoj inovativnih simulacijskih orodij za numerično modeliranje strjevanja v jeklarski in aluminijski industriji, ki temeljijo na novi generaciji brezmrežnih numeričnih metod. Raziskovalci obeh institucij si od projekta obetajo nova spoznanja v smeri bolj natančnih in učinkovitih simulacij, kitajski in slovenski industrijski partnerji pa uporabo razvitih simulacijskih orodij v proizvodnji. Projekt pa bo predvidoma vzpodbudil izboljšano sodelovanje tudi na drugih raziskovalnih področjih.

Koordinator projekta v Hongkongu je prof. dr. Benny Hon, v Sloveniji pa prof. dr. Božidar Šarler, vodja Laboratorija za večfazne procese Univerze v Novi Gorici.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si