Otvoritev fotografske razstave »Evolucija prostora«

30. maj 2012

Vljudno vas vabimo na otvoritev fotografske razstave »Evolucija prostora«, ki bo v ponedeljek, 4. junija 2012 ob 16. uri v prostorih Univerze v Novi Gorici, Križna ulica 3, Gorica, Italija.

V okviru razstave z naslovom »Evolucija prostora« bodo predstavljene nekatere ugotovitve raziskovalne skupine na Univerzi v Novi Gorici, ki je vključena v mednarodni projekt Transnational Ecological Neworks in Central Europe (TransEcoNet), v katerem sodeluje 16 institucij iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Madžarske, Češke in Slovenije. Projekt se izvaja v okviru programa Central Europe sofinanciranim iz ESRR. Cilj tri in pol letnega projekta, ki se letos zaključuje, je izboljšati čezmejno ekološko povezanost zavarovanih območij v Srednji Evropi, vzpostavitev in implementacija metod analize zgodovine in statusa, kot tudi pomanjkljivosti in potencialov čezmejnih ekoloških omrežij, ter trajnostni razvoj krajine, s poudarkom na varstvu narave in naravne dediščine.

Razstava bo za obiskovalce odprta od 4. junija do 15. oktobra, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro (soboto in nedeljo je stavba zaprta).

Ob razstavi organiziramo v ponedeljek, 4. junija 2012 tudi predavanje dr. Gregorja Torkarja z naslovom »Ekološka omrežja in ohranjanje narave«. Zavarovana območja v Evropi so večinoma premajhna, da bi lahko zagotavljala dolgoročno ohranjanje biodiverzitete. Zavarovana območja so pogosto izolirana zaradi bolj ali manj degradiranih krajin. Povezanost zavarovanih območij je prekinjena z antropogenimi krajinskimi preprekami, kot so široke ceste ter območja intenzivnega kmetijstva in industrije. Zato je zelo pomembno zavarovana območja povezati v ekološka omrežja. Ekološka omrežja obsegajo jedrna območja biodiverzitete, ki so obdana s pufrskimi conami in povezana s koridorji. Glavni namen predavanja je izpostaviti pomen čezmejnih ekoloških omrežij in predstaviti novejše raziskovalne aktivnosti, ki prispevajo k povezovanju ekosistemov in trajnostnemu razvoju.

Predavanje v angleškem jeziku bo ob 15.00 uri v predavalnici 201 (2. nadstropje) Univerze v Novi Gorici, Križna ulica 3, Gorica, Italija.

Vljudno vabljeni!

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Utrinki iz fotografske razstave »Evolucija prostora«.
Utrinki iz fotografske razstave »Evolucija prostora«.
Utrinki iz fotografske razstave »Evolucija prostora«.
Utrinki iz fotografske razstave »Evolucija prostora«.
»Evolucija prostora«.
»Evolucija prostora«.
»Evolucija prostora«.
»Evolucija prostora«.