Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja RUDARJENJA PODATKOV IN /ALI RUDARJENJA BESEDIL (m/ž)

01. junij 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:
ZNANSTVENI SODELAVEC s področja RUDARJENJA PODATKOV IN/ALI RUDARJENJA BESEDIL (m/ž)

Rok za prijavo do vključno 20. 6. 2012

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7- REGPOT-2011-1 in bo zaposlen v Centru za sisteme in infomacijske tehnologije Univerze v Novi Gorici. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:

 • razvijanje sistemov in algoritmov za odkrivanje znanja iz podatkov ali besedil,

 • rudarjenje besedil in odkrivanje povezav v tekstih s poudarkom na področjih okolja in materialov,

 • analiza in interpretacija sodobnih virov podatkov v procesih odkrivanja znanja.
 • Za več informacij o izvajanju raziskovalne dejavnosti na Univerzi v Novi Gorici: http://www.ung.si/si/raziskave/ in www.ung.si/si/raziskave/sistemi-it/

  Od kandidatov pričakujemo:

 • doktorat znanosti s področja računalništva, informatike ali podobnega področja,

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj iz podoktorskega usposabljanja s področja prijave,

 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo s področja prijave,

 • zmožnost za opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,

 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.

 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • dve priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).