Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja ULTRA-HITRIH LASERJEV (m/ž)

28. maj 2012

Laboratorij za kvantno optiko Univerze v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC s področja ultra-hitrih laserjev

Rok za prijavo do vključno 15. 6. 2012

Univerza v Novi Gorici je vodilni partner projekta CITIUS – Medregijski center za ultrahitre fotonske tehnologije v spektroskopiji / Centro Interregionale di Tecnologie Fotoniche Ultra-veloci per la Spettroscopia – ki se izvaja v okviru »Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013«.

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt CITIUS, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Projekt se izvaja do 30.6.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.
Univerza v Novi Gorici trenutno razvija nov visoko inovativen vir svetlobe, imenovan CITIUS, osnovan na generaciji svetlobe z zbiranjem laserske svetlobe iz laserja visoke moči na curek plinskih molekul. Vir svetlobe bo prvotno pokrival energijsko območje med 20 in 40 eV. Harmonični svetlobni bliski bodo trajali nekaj deset femtosekund, imeli pa bodo energijo reda velikosti manj od mikrojoula in variabilni korak ponovitve (od 1 do 10 kHz). Del laserske svetlobe bo uporaben za optični parametrični ojačevalec, ki generira harmonične infra-rdeče svetlobne bliske, uporabljene v kombinaciji s harmonično svetlobo za poskuse v t.i. načinu “pump-probe” .

Področje dela in raziskovanja:

 • vzdrževanje in razvoj laserjev svetlobnega vira, na katerem CITIUS temelji, v sodelovanju s skupino delujočo na razvijanju laserja na proste elektrone FERMI@Elettra na sinhrotronu v Trstu,

 • planiranje, organizacija in vodenje eksperimentov, ki bodo izboljševali lastnosti laserjev,

 • ustanavljanje uspešnih in močnih sodelovanj z lokalnimi, državnimi in mednarodnimi znanstvenimi skupinami,

 • priprava in predložitev raziskovalnih projektov za obogatitev in podkrepitev omenjenih raziskovalnih aktivnosti.
 • Za več informacij o izvajanju aktivnosti na projektu CITIUS, glej: Giovanni De Ninno (giovanni.de.ninno@ung.si)

  Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, inženiringa ali podobnega področja,

 • najmanj pet let delovnih izkušenj iz podoktorskega usposabljanja s področja prijave,

 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,

 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,

 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • dve priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).