Predavanje v okviru cikla Znanstveni večeri

14. december 2012

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Boštjan M. Zupančič (Sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice), z naslovom “Dolgoročne in daljnosežne posledice vdora hormonskih motilcev”. Predavanje bo v četrtek, 20. decembra 2012 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Avtor je s svojimi tremi knjigami na to temo že dobobra trasiral teren tega vprašanja, vztraja pa pri enokrinološki tezi, da so posledice vdora kemije v razvoj človeške in drugih vrst sprevrgle delovanje vseh družbenih institucij, vladavine prava, politike in tako dalje. Temeljna trditev pa je psihoanalitična. Nepopolna maskulinizacija možgan embria in foetusa prepreči kasnejšo moško istovetenje dečka z očetom (»klasični Ojdip«), s tem pa nepovratno in sistemsko na sociološki ravni blokira proces normativne integracije. Glej podrobneje: http://www.erudit.org/revue/ac/1974/v7/n1/017031ar.pdf, kar je avtorjeva harvardska magistrska naloga. »Prva od suhih krav« je to tezo postavila, »Druga od suhih krav« (»Tembatsu«) jo je razdelala prav glede posledic, »Tretja od suhih krav«, ki je pravkar izšla in bo na predavanju na razpolago, pa dodatno utemeljuje empirično-znanstvene in sociološko-antropološke dolgoročne in daljnosežne posledice. Prima causa anomije ter socialno-psihološkega itd. razsula pa so hormonski motilci.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Dvorec Lanthieri.
Prof. dr. Danilo Zavrtanik in prof. dr. Boštjan M. Zupančič.
Prof. dr. Boštjan M. Zupančič.
Predavanje "Dolgoročne in daljnosežne posledice vdora hormonskih motilcev".