Predavanje v okviru Znanstvenega večera

11. april 2013

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imela doc. dr. Urška Vrhovšek (Fondazione Edmund Mach, Research and Innovation Centre, Food Quality and Nutrition Department, S.Michele all’Adige, Italia), z naslovom “Od ciljno usmerjene analize do metabolomike in njene aplikacije v bioloških znanostih”. Predavanje bo v četrtek, 18. aprila 2013 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral dr. Kajetan Trošt, asistent za področje kemije na Univerzi v Novi Gorici.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Metabolomika je uporabna na različnih področjih bioloških znanosti, vse od medicine do kmetijstva. Rastline proizvajajo različne spojine, ki jih uporabljamo v prehrani, v medicinske namene, v proizvodnjii različnih arom in za ostale industrijske namene.
Večino človeku koristnih lastnosti rastlin, bodisi, da gre za rastline, ki jih uporabljamo v prehrani, bodisi
v medicinske namene ali pa za neobdelane industrijske materiale, lahko pripišemo rastlinskim metabolitom. Kvaliteta rastlin je v direktni funkciji sestave njenih metabolitov. S pomočjo metabolomike bomo v prihajajočih letih odkrivali bogastvo raznolikosti metabolitov v rastlinah. Predavanje bo predstavilo platformo za metabolomiko, ki bazira na masni spektrometriji in je bila razvita na raziskovalni ustanovi Edmund Mach Foundation. Predstavljena bo uporaba metabolomike in njene različne aplikacije v bioloških znanostih.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Doc. dr. Urška Vrhovšek
Doc. dr. Urška Vrhovšek in dr. Kajetan Trošt