Simpozij ob osemdesetletnici zaslužnega profesorja dr. Gregorja Kocijana; Slovenska književnost med tradicijo in inovacijo

22. maj 2013

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici ob osemdesetletnici zaslužnega prof. dr. Gregorja Kocijana organizira simpozij Slovenska književnost med tradicijo in inovacijo, ki bo potekal v torek, 28. maja 2013, v sejni sobi dvorca Lanthieri v Vipavi.

Dogodek je posvečen uglednemu literarnemu zgodovinarju, ki je v svojih raziskavah prispeval nova spoznanja o slovenski pripovedni prozi iz obdobja med leti 1850−1941, o slovenskem pesništvu 19. stoletja, obravnaval razmerja med knjigo in bralci, napisal monografijo o Janku Kersniku ter se uveljavil tudi kot avtor učbenikov za pouk književnosti v višjih razredih osnovne šole in v srednjih šolah. Dejaven je bil tudi kot urednik, med leti 1982−1988 je urejal revijo Jezik in slovstvo. Dr. Gregor Kocijan je od leta 1975 deloval tudi kot univerzitetni učitelj na univerzah v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.

Na simpoziju bodo slovenski raziskovalci in raziskovalke (Milena Mileva Blažić, Zoran Božič, Jožica Čeh, Miran Hladnik, Alenka Koron, Katja Mihurko Poniž in Megi Rožič) predstavili pomen Kocijanovega raziskovalnega, pedagoškega in uredniškega dela ter spregovorili o tem, kako so v svojih raziskavah izhajali iz njegovih spoznanj.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si