Sodelovanje Univerze v Novi Gorici in Kajak kluba Soške elektrarne

23. september 2013

Univerza v Novi Gorici in Kajak klub Soške elektrarne sta v ponedeljek, 23. septembra 2013, podpisala dogovor o sodelovanju.

Čeprav se zdi, da visokošolsko izobraževanje, znanost in šport nimajo kaj dosti skupnega, pa lahko v primeru Univerze v Novi Gorici in Kajak kluba Soške elektrarne najdemo kar nekaj skupnih točk. Obema je skupna skrb za vzgojo in osebni razvoj mladih, skupna je potreba in skrb za čisto naravno okolje in nenazadnje Univerzo v Novi Gorici in Kajak klub Soške elektrarne druži želja po preseganju lokalne povprečnosti in doseganju vrhunskih dosežkov v mednarodnem merilu.

Pri slednjem lahko takoj izpostavimo vrhunske dosežke goriških kajakašev in kajakašic, ki se z mednarodnih tekmovanj in svetovnih prvenstev vedno vračajo z osvojenimi medaljami, podobno pa se sodelavci Univerze v Novi Gorici v svetovni vrh uvrščajo s svojimi vrhunskimi znanstvenimi dosežki na področjih novih materialov, nanotehnologij in raziskav v okolju, ki jih objavljajo v mednarodnih znanstvenih revijah najvišjega ranga in tudi prenašajo v industrijsko prakso. Znanstvena odkritja bi s sodelovanjem lahko prenašali tudi na področje športa in s tem zagotavljali večjo konkurenčnost in še boljše dosežke naših kajakašev.

Varovanja okolja je eno osrednjih in najbolj uveljavljenih področij delovanja Univerze v Novi Gorici, po drugi strani pa si danes ne moremo zamisliti optimalnega treninga in tudi širšega razmaha kajakaškega športa in rekreacije drugje kot v področjih neokrnjene narave, kot jih ponuja dolina Soče. Zato je naše skupno prizadevanje usmerjeno k raziskovanju in ohranjanju okolja ter vzdržnem razvoju Posočja, kar se odraža tudi v naših predlogih za program strateškega regionalnega razvoja do 2020.

Nenazadnje se tako Univerza v Novi Gorici kot Kajak klub Soške elektrarne ukvarjata z vzgojo mladih. Pri tem je pomembno, da se skozi šport mladim ljudem privzgoji vztrajnost in odnos do trdega dela, ki ju danes med dijaki precej primanjkuje in sta bistvenega pomena za uspešen študij. Univerza pa lahko tistim, ki se odločajo za študij ob vrhunski športni karieri, zagotovi možnost študija v domačem kraju z vrhunskimi pogoji za trening. Prav tako pa lahko skupno zagotovimo učinkovito načtrovanje in doseganje življenskih ciljev mladih tako v športu kot v poklicu, ki si ga morajo dovolj zgodaj izbrati.

Zato sta se Univerza v Novi Gorici in Kajak klub Soške elektrarne odločila podpisati dogovor o dolgoročnem sodelovanju v okviru katerega bosta zastavljene skupne cilje dosegala z:

• promocijo čistega naravnega okolja in športa ter osveščanjem javnosti,
• razvojem in uporabo visoko tehnoloških materialov za orodja in tehnične pripomočke v športu,
• razvojem novih merilnih tehnik za športni trening in tekmovanja,
• izobraževanjem in zaposlovanjem vrhunskih športnikov,
• skupno pripravo promocijskih gradiv (filmi, itd.),
• ponudbo storitev na trgu (meritve, promocija v turizmu, itd.),
• medsebojno promocijo obeh podpisnikov.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Branko Brezigar, Kajak klub Soške elekrarne (levo) in prof. dr. Danilo Zavrtanik, Univerza v Novi Gorici (desno).
Branko Brezigar, Kajak klub Soške elekrarne (levo) in prof. dr. Danilo Zavrtanik, Univerza v Novi Gorici (desno).
Predstavniki Kajak kluba Soške elekrarne in Univerze v Novi Gorici.