ASISTENT Z DOKTORATOM ali DOCENT

30. oktober 2013

Univerza v Novi Gorici išče primernega kandidata za delovno mesto Asistent ali docent v Laboratoriju za astrofiziko osnovnih delcev

Rok za prijavo: 25. december 2013

Delovno mesto: Asistent z doktoratom ali docent
Število prostih mest: 1 oseba (m/ž)
Obdobje zaposlitve: 2 leti, s podaljšanjem pogodbe po enem letu
Začetek zaposlitve: Čimprej v letu 2014

Opis del in nalog:
Izbrani kandidat se bo vključil v delo raziskovalne skupine Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev, ki sodeluje pri observatoriju kozmičnih žarkov ekstremnih energij Pierre Auger. Od uspešnega kandidata pričakujemo motiviranost in samoiniciativnost pri raziskavah kozmičnih žarkov ekstremnih energij, še posebej pri analizi in interpretaciji rezultatov Južnega observatorija Pierre Auger v Argentini. Kandidat bo sodeloval tudi pri upravljanju in vzdrževanju observatorija.

Poleg raziskovalnega dela delovno mesto vključuje pedagoške obveznosti v okviru študija fizike na vseh treh bolonjskih stopnjah.

Formalni pogoji: Doktorat znanosti s področja fizike.

Način izbire: Ustreznost kvalifikacij kandidata in razgovor.

Obvezne priloge:
1) življenjepis
2) motivacijsko pismo in opis dosedanjih delovnih izkušenj
3) bibliografija
4) priporočilna pisma (vsaj 3)
Nepopolne vloge bodo zavržene.

Priponke

Dodatne informacije

Prijave v elektronski obliki (ena priponka v formatu pdf) pošljite na naslov tea.stibilj.nemec@ung.si, v pisni obliki pa na naslov

Tea Stibilj Nemec
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
5000 Nova Gorica

Vprašanja vsebinske narave naslovite na:
prof. dr. Samo Stanič
E-pošta: samo.stanic@ung.si
Tel: +386 5 3315 368
Faks: +386 5 3315 385