Univerza v Novi Gorici pridobila akreditacijo za sedem let

04. november 2013

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS je Univerzi v Novi Gorici podaljšala akreditacijo za obdobje sedmih let, ki po zakonu predstavlja najdaljše možno obdobje reakreditacije.

Evalvacijski postopek je potekal v mesecu maju letošnjega leta, s postopkom pridobivanja akreditacije pa smo pričeli septembra 2012. Ocenjevalno komisijo je sestavljalo 7 evalvatorjev, med katerimi so bili strokovnjaki iz domačih in tujih univerz ter predstavnika študentov.

V obrazložitvi, ki smo jo prejeli iz NAKVIS-a so zapisali, da je Univerza v Novi Gorici mlada, po velikosti in številu študentov majhna, sodobna, študentom prijazna Univerza, ki je usmerjena v raziskovanje. Vzpostavili so raznolikost raziskovalnih področij in študijskih programov, katerih izbira je tesno povezana s potrebami in priložnostmi v lokalnem okolju. Lokacija ob meji z Italijo nam ponuja priložnosti za čezmejno sodelovanje, ki jo kot univerza tudi izkoriščamo.

Kot prednosti Univerze so poudarili direkten prenos raziskovalnih rezultatov v izobraževalni proces, pristne, neposredne odnose med študenti in profesorji, dobro razmerje med pedagoškim in raziskovalnim delom, vključevanje študentov v raziskovalno in projektno delo, usklajevanje vpisa s potrebami relevantih okolij, dobro organizirano praktično usposabljanje, učinkovit sistem preverjanja zaposlenosti diplomantov, optimizacija študijskih programov ter neformalno uvajanje pred-izobraževanja določenih vsebin.

V zaključku so dodali, da smo v obdobju po prvi akreditaciji naredili napredek tako rekoč na vseh področjih presoje.

Ponovna reakreditacija Univerzo v Novi Gorici uvršča v enakovredni kvalitetni rang kot ostale slovenske univerze.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si