Najvišja državna priznanja s področja znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti podeljena sodelavcema Univerze v Novi Gorici

25. november 2013

V petek, 22. novembra 2013 so v Unionski dvorani v Mariboru, slavnostno podelili Zoisove nagrade in priznanja, priznanje Ambasador znanosti in Puhova priznanja. Zoisovo priznanje in priznanje Ambasador znanosti sta bila podeljena tudi sodelavcema Univerze v Novi Gorici.

Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke pri inteligentni analizi podatkov je prejela prof. dr. Nada Lavrač, sodelovka Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici in Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana ter znanstvena svetnica na Institutu »Jožef Stefan«.

Priznanje Ambasador znanosti RS je prejela prof. dr. Tanja Dominko, vodja Centra za biomedicinske znanosti in inženiring Univerze v Novi Gorici ter sodelavka na Worcestrskem politehničnem inštitutu v ZDA.

Prof. dr. Nada Lavrač je znanstvena svetnica na Institutu »Jožef Stefan« ter redna profesorica računalništva na Univerzi v Novi Gorici in Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v raziskave tehnologij znanja s poudarkom na inteligentni analizi podatkov. Vrhunski znanstveni dosežek prof. dr. Nade Lavrač je s področja učenja pravil za odkrivanje in razlago zakonitosti v podatkih. Razvila je metode učenja različnih oblik opisnih pravil za analizo kompleksnih relacijskih podatkov in semantično analizo podatkov z uporabo zlasti v biomedicini. Kot vodilna avtorica je to področje znanosti celovito predstavila v znanstveni monografiji Foundations of Rule Learning, ki je izšla pri ugledni mednarodni založbi Springer. Skupaj s soavtorjema je vzpostavila enovit opis tehnik in izbranih algoritmov za učenje pravil v klasičnem strojnem učenju in sodobnem podatkovnem rudarjenju. Visok mednarodni ugled prof. Lavračeve je razviden tudi iz naziva ECCAI Fellow, ki ji ga je podelilo Evropsko združenje za umetno inteligenco. Prof. Lavračeva je tudi vodja programske skupine Tehnologije znanja, ki je najuspešnejša slovenska programska skupina pri pridobivanju evropskih sredstev 6. in 7. okvirnega programa.

Prof. dr. Tanja Dominko je izredna profesorica na Worcestrskem politehničnem inštitutu v ZDA. Že več kot 20 let živi in znanstveno deluje v tujini, ob tem pa ves čas vzdržuje intenzivne strokovne in osebne stike z domovino, od koder je odšla po magisteriju na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je svetovno priznana znanstvenica za raziskave matičnih celic, regenerativne medicine in tkivnega inženirstva, soavtorica vrste patentov za uporabo somatskih matičnih celic in tkivnega inženirstva ter ustanoviteljica in dolgoletna voditeljica biotehnološkega podjetja. Svoje raziskave je objavila v številnih znanstvenih člankih, med katerimi so bili mnogi objavljeni v vrhunskih revijah. Ob svojem plodnem delu v ZDA intenzivno sodeluje pri raziskovalnem in strokovnem delu v Sloveniji z organizacijo poletnih šol ter usposabljanjem slovenskih študentov in raziskovalcev. V zadnjih desetih letih je prof. Dominkova predavala na številnih institucijah in znanstvenih srečanjih v Sloveniji. Od leta 2012 je vodja novoustanovljenega Centra za biomedicinske znanosti in inženiring Univerze v Novi Gorici, katerega cilj je razviti nove rešitve za izboljšavo kakovosti staranja s povezavo sodobnih tehnologij v biomedicini, pri nanomaterialih in inženiringu. Naj še omenimo, da je centru podarila dragoceno raziskovalno opremo.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Foto: MIZŠ