Posvet o noveli Zakona o visokem šolstvu na Univerzi v Novi Gorici

28. november 2013

Včeraj je v prostorih Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi potekal “Posvet o noveli Zakona o visokem šolstvu”, ki sta ga organizirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Univerza v Novi Gorici.

Na posvetu, ki ga je vodila v. d. direktorice Direktorata za visoko šolstvo dr. Mišela Mavrič, so spregovorili minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik, državni sekretar dr. Mirko Pečarič ter predstavnik Študentske organizacije Slovenije Timotej Vitez.

Uvodoma je dr. Mavrič izpostavila razloge za pripravo predloga zakona ter predstavila delovno skupino, ki je sodelovala pri pripravi. Nato je besedo predala ministru dr. Jerneju Pikalu, ki je poudaril, da želijo s posveti prisluhniti javnosti in na podlagi pridobljenih pripomb in predlogov izboljšati predlog zakona. Prav tako je dejal, da je že bila objavljena popravljene verzija zakona, ki upošteva pridobljene informacije.

V nadaljevanju je rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik predstavil glavna stališča Univerze v Novi Gorici. Izrazil je željo po večji avtonomiji, ki bi Univerzi v Novi Gorici omogočila organiziranost, drugačno od urejenosti ostalih visokošolskih ustanov. Prav tako prof. dr. Zavrtanik pričakuje, da bodo vse univerze financirane po enakem postopku, saj na ta način ne bi več prihajalo do razlik med javnimi in koncesioniranimi študijskimi programi. Opozoril je tudi na problem habilitacije profesorjev in pridobivanja akreditacij ter poudaril prednosti poučevanja v angleškem jeziku. Hkrati pa je prof. dr. Zavrtanik mnenja, da bi morali ohraniti brezplačen študij na prvi in drugi stopnji ter podaljšati čas doktorskega študija na štiri leta.

Spregovoril je tudi študent Univerze v Novi Gorici Aleš Bogovič, ki je ministru predstavil konkreten problem vpisa akreditiranega študijskega program v razvid visokošolskih zavodov ter težave, ki iz tega sledijo oz. ki jih pri tem občutijo študentje. Prorekor za raziskave in umetnost prof. dr. Gvido Bratina pa je izpostavil težave z nezadostnim znanjem, ki ga študentje pridobijo po novem načinu bolonjskega študija

V zaključnem delu sta minister ter državni sekretar odgovorila na vprašanja študentov ter zaposlenih Univerze v Novi Gorici ter vse prisotne pozvala, da so odprti za dodatne predloge. Po ministrovih besedah naj bi zakon začel veljati v začetku leta 2015.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi