PODOKTORSKI SODELAVEC s področja TRANSPORNIH MERITEV V ORGANSKIH MONOKRISTALIH

20. marec 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto:
PODOKTORSKI SODELAVEC s področja TRANSPORNIH MERITEV V ORGANSKIH MONOKRISTALIH
Rok za prijavo do 30. aprila 2014.

Laboratorij za fiziko organskih snovi (LFOS) Univerze v Novi Gorici objavlja prosto mesto za podoktorskega sodelavca v okviru skupnega projekta med LFOS, Katholieke Universiteit Leuven in IMEC, Leuven, Belgija. Projekt se osredotoča na metode rasti in karakterizacijo transporta električnega naboja po sodobnih monokristalih organskih polprevodnikov. Vloga LOMP v skupini je izvedba karakterizacije transportnih lastnosti vzorcev z napredno metodo merjenja časa preleta, ki smo jo razvili v laboratoriju. Izbran kandidat bo načrtoval in izvajal meritve na tem sistemu in obdeloval pridobljene podatke. Izkušnje na področju izdelave oganskih elektronskih komponent z nanašanjem iz raztopin in vakuumskim naparevanjem in optično litografijo in transportnih meritev so nujen pogoj. Pričakujemo tudi trdno znanje na področju računalniškega zajemanja podatkov in programiranja numeričnih metod. Poznavanje teoretičnih modelov transporta naboja po organskih kristalih je zaželeno. Zaposlitev je odprta od 1. marca 2014 za določen čas, za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Priponke

Dodatne informacije

Kandidate vabimo, da pošljejo svoj življenjepis s seznamom člankov, kratek opis raziskovalnih izkušenj, opis svojih raziskovalnih načrtov in dve priporočilni pismi na naslov:
Gospa Tea Stibilj Nemec
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
5000 Nova Gorica,

ali elektronsko kot eno pdf datoteko na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si

Dodatna pojasnila glede LFOS in razpisanega delovnega mesta pošljite prof. dr. Gvidu Bratini, na naslov gvido.bratina@ung.si.