Vabilo na predstavitev

21. marec 2014

Vabimo vas na predstavitev, ki jo bo imel dr. Franci Demšar (direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS) z naslovom »Raziskovalna dejavnost v RS – Univerza v Novi Gorici«.

Predstavitev bo potekala v torek, 25. marca 2014 ob 14. uri na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina, predavalnica P-1.

Predstavitev obsega tri sklope:

  • Financiranje in relevanca
  • Znanstvena kvaliteta
  • Ocenjevalni postopki

Predstavljeno je financiranje raziskovalne dejavnost ARRS iz proračuna Republike Slovenije in vsa sredstva, ki jih Slovenija nameni za raziskovalno dejavnost, v primerjavi z državami EU oziroma z EU. Poleg sredstev so prikazani tudi drugi kazalci npr. objave, citati, relativni faktor vpliva, inovacijski indeks, patentne prijave… Poleg primerjave Slovenije z EU je predstavljena raziskovalna dejavnost po znanstvenih vedah in vsebinskih sklopih v Sloveniji ter na Univerzi v Novi Gorici.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si