Za gradnjo kampusa Univerze v Novi Gorici je bila izbrana Vipava

17. april 2014

Na včerajšnjem zasedanju upravnega odbora Univerze v Novi Gorici je bila sprejeta odločitev, da se bo kampus Univerze v Novi Gorici gradil v Vipavi pod pogojem, da Občina Vipava v roku šestih mesecev spremeni namembnost zemljišča in poskrbi za poplavno varnost.

Konec oktobra se je zaključil javni poziv za prodajo, oddajo ali podelitev stavbne pravice za zemljišče, na katerem bo možna gradnja univerzitetnega središča. Na javni poziv so se javile štiri pravne osebe in ponudile šest lokacij: tri v Novi Gorici in po eno v Ajdovščini, Vipavi ter med Sežano in Lipico.

S prispelimi ponudbami smo seznanili senat, študentski svet, mednarodni svet in upravni odbor Univerze. Slednji je tudi pripravil kriterije za izbiro najustreznejše lokacije. Že v začetku postopka je bila izločena lokacija med Sežano in Lipico.

V nadaljevanju se je upravni odbor, ki mu predseduje dr. Boris Peric, odločal med lokacijami v Novi Gorici, Ajdovščini in Vipavi. Kot najprimernejšo za nadaljnji razvoj Univerze je izbral Vipavo, ki ustreza vsem karakteristikam in omogoča začetek hitre realizacije.

Občina Vipava je Univerzi v Novi Gorici ponudila prodajo 4,8 hektarjev veliko zemljišče med reko Vipavo, škofijsko gimnazijo in domom starejših občanov Pristan, prihodnje leto pa še približno 1,2 hektarja zemljišča. S podelitvijo predkupne pravice na zemljišču v velikosti 3 hektarje, pa je omogočila tudi dodatno širitev, če bi se univerza razvijala hitreje. Skupaj 9 hektarjev zemljišča omogoča razvoj Univerzi za najmanj prihodnjih 25 let. V Vipavo bo Univerza selila vso svojo dejavnost, ki je sedaj razdrobljena na različnih lokacijah v Ljubljani, Postojni, Ajdovščini, Novi Gorici, Gorici (Italija) ter Benetkah (Italija), poleg tega pa bo v zakupu obdržala tudi celotno poslopje dvorca Lanthieri.

Po besedah rektorja Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danila Zavrtanika je gradnja univerzitetnega središča v Vipavi odlična izbira. V Vipavi bo Univerza gradila značilen ameriški tip kampusa, ki bo edinstven v Sloveniji in bo Univerzi med drugim omogočal veliko večjo prepoznavnost, študentom pa vrhunske pogoje študija in enkratno življensko izkušnjo študija v modernem študijskem okolju.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Rektor UNG prof. dr. Danilo Zavrtanik (levo) in predsednik upravnega odbora UNG dr. Boris Peric (desno).