Diplomant Poslovno-tehniške fakultete med prejemniki nagrad na konferenci “Dnevi slovenske informatike 2014”

29. april 2014

Med 14. in 16. aprilom 2014, so bile v okviru konference “Dnevi slovenske informatike 2014” v Portorožu, podeljene nagrade za študentske projekte s področja računalništva in informatike.

3. nagrado je prejel Jan Krivec, ki je svoj študij uspešno zaključil na študijskem programu 1. stopnje Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Priznanje je prejel za diplomsko delo z naslovom “Razvoj informacijskega sistema za vodenje zasedenosti sob v dijaškem domu”, ki ga je pripravil pod mentorstvom prof. dr. Bogdana Filipiča in doc. dr. Ingrid Petrič.

V svojem delu je na podlagi zahtev uporabnikov iz dijaškega doma, ki deluje tudi kot hostel, razvil program za vodenje rezervacij in nastanitev gostov pri manjših ponudnikih sob. Program omogoča pregled zasedenosti sob, izdelavo raznih poročil in pošiljanje prijav gostov na policijo. Z informatizacijo tega dela poslovanja je uporabnikom omogočil večjo preglednost nad zasedenimi sobami in odpravil ročno beleženje nastanitev gostov. S tem se je zmanjšalo število napak, ki so se pojavljale pri ročnem načinu dela ter povečal prihranek časa, saj se podatki o gostih in rezervacijah sedaj vnašajo samo enkrat in se na njihovi osnovi izdelujejo vsa potrebna poročila. Uporabniški vmesnik programa je preprost in omogoča hitro privajanje uporabnikov nanj.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi