Podoktorski sodelavec ali znanstveni sodelavec s področja analizne kemije ali kemije okolja

03. junij 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca ali znanstvenega sodelavca s področja analizne kemije ali kemije okolja.
Rok za prijavo: delovno mesto je zapolnjeno.

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja,
  • izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent/docent na Univerzi v Novi Gorici,
  • da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti.

Izbrani kandidat bo vključen v mednarodni projekt DeFishGear – Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region. Cilj projekta DeFishGear, ki poteka v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA, je priprava strategije za zmanjšanje količine morskih odpadkov v Jadranskem morju, ki jo bodo partnerji pripravili v sodelovanju s ključnimi interesnimi skupinami (ribiška industrija, raziskovalci, politiki, nevladne organizacije ter reciklažna industrija). Delo izbranega kandidata bo v okviru aktivnosti za boljši nadzor in zmanjševanje količine mikroplastike v morju usmerjeno predvsem na posledice za morske organizme (ribe) zaradi adsorpcije toksičnih polutantov na mikroplastiki.
V skladu s cilji projekta bo kandidat prvenstveno vključen v raziskave organskih polutantov adsorbiranih na mikroplastiki. To bo vključevalo todi razvoj postopkov ekstrakcije in analize (GC-MS, GC-ECD) izbranik polutantov (PCB, organoklorni pesticidi) prisotnih v vzorcih mikroplastike. Zato iščemo kandidate z dobrim poznavanjem in izkušnjami na področju analizne kemije.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel vaje oz. predavanja na Fakulteti za znanosti o okolju.

Predviden nastop dela 1.7.2014, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za delo na novih projektih.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si