Znanstveni sodelavec s področja kulturne zgodovine

11. junij 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja kulturne zgodovine.
Rok za prijavo: 4.7. 2014

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja,
  • da imajo naziv docent, izredni ali redni profesor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv,
  • da izpolnjujejo pogoje ARRS za nosilca raziskovalnih projektov,
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko,
  • da bodo na Univerzo v Novi Gorici vpeljali raziskave na novih raziskovalnih področjih, ali da se njihovo raziskovalno delo vključuje v dejavnost obstoječih raziskovalnih skupin.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v elektronski obliki.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si