Vodja Centra za sisteme in informacijske tehnologije

14. julij 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za sisteme in informacijske tehnologije. Rok za prijavo: do 29. 8. 2014

Kandidati za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti iz ustreznega področja,
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.

Kandidati za vodjo centra naj vlogi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, strokovni življenjepis z opisom dosedanjih izkušenj in okvirni načrt vodenja centra.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si