Strokovni sodelavec

01. september 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto strokovnega sodelavca s s področja izvedbe postprodukcije študentskih del, razstavne dejavnosti in tehnične podpore pri izvedbi izobraževanja s področja digitalne umetnosti.
Rok za prijavo: do 20. 9. 2014

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo univerzitetno izobrazbo s področja,
  • da imajo izkušnje s področja digitalne produkcije in postprodukcije.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi,
  • imena in kontaktne podatke dveh referenc.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si