Lidlov mladi vinar za znanje in nove izkušnje mladih vinogradnikov in vinarjev

12. september 2014

Na tradicionalni prireditvi Vipavska trgatev bomo skupaj s sodelujočimi v natečaju predstavili projekt Lidlov mladi vinar. Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo, 14. septembra ob 18. uri na glavnem trgu v Vipavi.

Drugo leto zapored Lidl Slovenija izvaja natečaj Lidlov mladi vinar, ki spodbuja mlade študente vinogradništva in vinarstva pri pridobivanju novega znanja in praktičnih izkušenj. V letošnjem letu se je natečaju pridružila Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Natečaj predstavlja zgledno sodelovanje akademske in gospodarske sfere, pri čemer študentje ne dobijo le novih izkušenj in znanja ob pridelavi vina, ampak tudi na področju promocijskih aktivnostih, komunikaciji z mediji in s kupci.

Študentje Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo se bodo v okviru natečaja Lidlov mladi vinar ukvarjali z alternativnimi postopki vinifikacije. Pri tem gre za preizkušanje in s tem učenje ter pridobivanje izkušenj pri uvajanju novih postopkov vinifikacije, ki se v lokalni enološki praksi redko uporabljajo. Pod mentorstvom bodo študentje spoznavali ter preizkušali nove in drugačne prijeme v postopkih predelave grozdja, ki omogočajo izboljšanje kakovosti in prepoznavnost vin.

Sodelovanje Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo in podjetja Lidl Slovenija na natečaju Lidlov mladi vinar bodo predstavili:

  • doc. dr. Branka Mozetič Vodopivec, dekanja Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo,
  • dr. Melita Sternad Lemut, mentorica sodelujočih študentov,
  • Tina Cipot, predstavnica podjetja Lidl Slovenija,
  • in sodelujoči študentje v natečaju.

Lepo vabljeni!

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Foto: Foto Olivo