Doktorica znanosti Univerze v Novi Gorici prejemnica nagrade Alpske konvencije

23. september 2014

V četrtek, 18. septembra 2014 je sekretariat Alpske konvencije v italijanskem mestu Darfo Boario Terme podelil nagrade Alpske konvencije.

Alpska konvencija podeljuje nagrade mladim znanstvenikom za njihova dela na temo energetike in trajnostnega turizma v Alpah. Med prejemniki nagrade je letos prvič slovenska znanstvenica dr. Mojca Stubelj Ars, ki je svoj študij uspešno zaključila na podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. V konkurenci 42 prijav je dr. Stubelj Ars prejela prvo nagrado za doktorsko delo z naslovom »Podpora odločanja pri implementaciji trajnostnega razvoja v zavarovanih območjih na področju okoljske vzgoje in ekoturizma« (ang. »Decision support in the implementation of sustainable development in protected areas regarding environmental education and ecotourism«), ki ga je pripravila pod mentorstvom prof. dr. Marka Bohanca iz Inštituta Jožef Štefan in Univerze v Novi Gorici.

Doktorsko delo Mojce Stubelj Ars je interdisciplinarno in obravnava vprašanja, povezana z odločanjem v zavarovanih območjih ter implementacijo trajnostnega razvoja na primerih gorskih in otoških ekosistemov. Cilj doktorske disertacije je bil razviti nova orodja in odločitvene modele za evalvacijo stanja in upravljanja z zavarovanimi območji, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju, okoljski vzgoji in ekoturizmu. Raziskave so potekale na dveh zavarovanih območjih: v Triglavskem narodnem parku v Sloveniji in na pohodniški poti Manoa Falls Trail na otoku O‘ahu na Havajih. Glavni prispevki disertacije so: (1) pregled in klasifikacija odločitvenih problemov na zavarovanih področjih; (2) dva kvalitativna večparametrska modela za podporo pri odločanju v zavarovanih območjih: za vrednotenje infrastrukture gorskih koč z vidika trajnosti in za vrednotenje dojemanja informacij študentov na izobraževalnem dogodku; (3) sistem indikatorjev za vrednotenje okoljske vzgoje v zavarovanih področjih; (4) spoznanja o vrednotah in trajnostnem vedenju obiskovalcev zavarovanih območij, predvsem v primerjavi med ekoturisti in ostalimi turisti, (5) predlog smernic za prihodnji razvoj ekoturizma v Sloveniji, ki temelji na oceni primerov dobre prakse s Havajev. Rezultati disertacije prispevajo k boljšemu razumevanju odločitvenih problemov v zavarovanih območjih in hkrati ponujajo konkretne, praktično uporabne rešitve za pomoč pri odločanju na specifičnih področjih, na primer o infrastrukturi gorskih koč in okoljskem izobraževanju.

Iskrene čestitke!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Iz leve proti desni: prof. dr. Mimi Urbanc, dr. Mojca Stubelj Ars, prof. dr. Antonio Ballarin Denti in Simona Vrevc