Med letošnjimi prejemniki Nahtigalovih priznanj tudi diplomatka Univerze v Novi Gorici

02. oktober 2014

V petek, 26. septembra 2014, so v Univerzitetno raziskovalnem središču Novo mesto podelili Nahtigalova priznanja, katerih namen je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentoriranja mladih.

Med letošnjimi prejemniki bronastega Nahtigalovega priznanja je Tina Kocjan, ki je svoj študij uspešno zaključila na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici.

Tino Kocjan je predlagala Fakulteta za znanosti v okolju, Univerze v Novi Gorici. Tina Kocjan je v okviru diplomskega dela “Vpliv fenilbutirata na aktivnost z AMP aktivirane protein kinaze v sesalskih celicah” uspešno izvajala zahtevno raziskovalno delo pod mentorstvom doc. dr. Tonija Petana z Instituta Jožefa Stefana in doc. dr. Uroša Petroviča s Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in Odseka za molekularne in biomedicinske znanosti Instituta Jožefa Stefana. Fenilbutirat (PB) je zaviralec histonskih deacetilaz. Uporablja se pri zdravljenju motenj ciklusa sečnine in je v kliničnih raziskavah za zdravljenje zdravljenje drugih bolezni, na primer diabetesa, cistične fibroze in raka. Z AMP aktivirana protein-kinaza (AMPK) je evolucijsko ohranjen protein, ki se aktivira pri povečanju razmerja AMP/ATP v celici, in je eden izmed ključnih senzorjev v uravnavanju energetskega metabolizma na ravni celice in organizma. Molekulski mehanizem delovanja PB v celici in njegov vpliv na celični metabolizem ni popolnoma pojasnjen. Diplomsko delo je temeljilo na hipotezi, da PB aktivira AMPK v sesalskih celicah, kar pa je z dokazi tudi potrdila. Pri delu je uporabljala vrsto različnih biokemijskih in molekularnobioloških tehnik, s poudarkom na metodah za ločevanje celičnih proteinov in imunodetekcijo po prenosu western. Metode je optimizirala v okviru specifičnih nalog njenega diplomskega dela. Eksperimentalni in analitski del svoje diplomske naloge je opravila z odliko, pri čemer je tudi pomembno prispevala k raziskavam, ki jih opravljajo na Institutu.
Poleg tega je kot prostovoljka sodelovala v ekološko usmerjeni izmenjavi z naslovom »Uporabi in zadrži«, izobraževanjih (Seminar za nove svetovalce energetsko učinkovite zunanje razsvetljave) in znanstvenih raziskavah (Vzorčenje visokogorskih jezer), ki so odmevale tudi v medijih.

Čestitke!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Foto: Martin Vrščaj
Foto: Martin Vrščaj