V SPOMIN - IN MEMORIAM -

13. oktober 2014

PROF. DR. GABRIJEL DEVETAK (29. 9. 1938 – 9. 10. 2014)

Njegovo delo ostaja vtkano v začetke delovanja Poslovno-tehniške fakultete in ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavke in sodelavci Univerze v Novi Gorici