Zaključna konferenca projekta AGRI-KNOWS

21. oktober 2014

Univerza v Novi Gorici bo v okviru projekta AGRI-KNOWS (Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zaščiti okolja), organizirala zaključno konferenco, 22. oktobra v Hotelu Perla na Kidričevi ulici 7 v Novi Gorici s pričetkom ob 10. uri.

Projekt poteka v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 in je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

V okviru projekta prenašamo specifična znanja strokovnjakov o problematiki onesnaževanja okolja iz kmetijstva na mlajše generacije, dijake in učence osnovnih šol. Pri tem sodelujejo tudi učitelji srednjih šol, ki se pri svojem pedagoškem delu srečujejo z okoljsko problematiko. Posebno pozornost namenjamo mladim, ki so sicer seznanjeni s problematiko onesnaževanja okolja, vendar pa nimajo dovolj izkušenj o razširjanju in pretvarjanju različnih onesnaževal v okolju in njihovem prehajanju iz kopenskega v vodni sistem in obratno. Kot dodani vrednosti projekta tako povečujemo njihovo ozaveščenost in kompetence glede varovanja okolja ter zdravja ljudi, s tem pa jim dajemo boljšo osnovo za nadaljnje šolanje in zaposlitev.

V okviru projekta smo izvedli serije sledilnih eksperimentov na partnerskih srednjih šolah, pri čemer smo testirali zadrževanje nekaterih pogosteje uporabljenih kmetijskih sredstev (antibiotiki, pesticidi, dušikove spojine, kromove spojine) v prsti. Rezultati poskusov in dosežki na ravni celotnega projekta bodo predstavljeni na zaključni konferenci projekta AGRI-KNOWS.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si