Asistent za področje vinarstva

28. oktober 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta za področje vinarstva.
Rok za prijavo: do 20. 11. 2014

Od kandidatov pričakujemo:

 • zaključeno univerzitetno izobrazbo (7. stopnja) ali izobrazbo 2. bolonjske stopnje (magister stroke) s področja živilske tehnologije s specializacijo vinarstva ali podobnimi usmeritvami,
 • povprečno oceno študija 8,0 ali več (oz. izpolnjevanje pogojev za habilitacijsko izvolitev v naziv asistent na Univerzi v Novi Gorici),
 • praktično znanje in izkušnje s področja vinarstva (vodenje vinifikacijskih procesov, analitika in senzorika vina),
 • aktivno znanje angleškega jezika, zaželjeno tudi osnovno znanje italijanskega jezika,
 • sposobnost za delo v skupini, dobre komunikacijske sposobnosti ter izkušnje pri delu z Word, Excel, Power point ipd.
 • izpit kategorije B (zaželjeno tudi F),
 • vpis na ustrezni doktorski študijski program v študijskem letu 2015/2016.

Izbrani kandidat bo aktivno vključen v pedagoško in raziskovalno delo enot Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo ter Center za raziskave vina v okviru naslednjih aktivnosti:

 • vodenje in/ali pomoč pri vajah s področja vinarstva, analiznih metod v pridelavi vina in senzorike vina ipd. ter so-organiziranje praktičnega usposabljanja študentov,
 • skrb za praktično izvajanje raziskovalnih/pedagoških/promocijskih vinifikacij,
 • pomoč pri izvajanju promocijskih vodenih degustacij,
 • pomoč pri obstoječem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina.

Predviden nastop dela: 1.12.2014; zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Kandidati morajo vlogi priložiti:

 • dokazila o formalni izobrazbi ter povprečni oceni,
 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo in opis dosedanjih študijskih/delovnih izkušenj,
 • dve (2) priporočilni pismi.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si